NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH VI KHUẨN - VI NẤM GÂY NHIỄM TRÙNG HUYẾT TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TW GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

Bạch Quốc Khánh 1,, Bùi Thị Vân Nga1, Nguyễn Hà Thanh 2, Vũ Đức Bình 1
1 Viện Huyết học – Truyền máu TW
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Nhiễm trùng huyết là hội chứng nhiễm trùng toàn thân nặng, thường gặp ở bệnh nhân bị bệnh máu với hệ miễn dịch bị suy giảm chức năng. Mục tiêu: Xác định mô hình vi khuẩn, vi nấm gây bệnh trong máu ở bệnh nhân điều trị tại Viện HH-TM TW. Đối tượng và phương pháp: 2731 chủng vi sinh vật phân lập được ở người bệnh có chỉ định cấy máu tại Viện HH-TM TW trong thời gian từ 01/12/2018 - 30/11/2021. Kết quả: (1) Tỷ lệ cấy máu dương tính 9.3%; (2) Bệnh nhân ung thư máu có tỷ lệ cấy máu dương tính cao nhất; (3) Nhóm vi khuẩn Gram âm là căn nguyên chủ yếu gây nhiễm khuẩn huyết với tỷ lệ 65.9%; Trong nhóm vi khuẩn Gram âm thì E.coli là căn nguyên gây bệnh hàng đầu chiếm 34.42%; (4) Nhóm vi khuẩn Gram dương gây nhiễm khuẩn huyết chiếm tỷ lệ 24.8 % và S.aureus là căn nguyên gây bệnh vượt trội chiếm 48.13%; (5) Nhóm vi nấm gây nhiễm trùng huyết chiếm tỷ lệ 9.3% và C.tropicalis là căn nguyên gây nhiễm khuẩn huyết hay gặp nhất chiếm 64.45%; (6) E.coli và K.pneumoniae là tác nhân đồng nhiễm gây nhiễm khuẩn huyết thường gặp chiếm 50%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Salive ME, Ostefeld AM, et al. Risk factors for septicemia - associated mortality in older adults. Public - Health - Rep. 1993;108 (4):447 - 453.
2. Diekema DJ, Hsueh P-R, Mendes RE, et al. The Microbiology of Bloodstream Infection: 20-Year Trends from the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2019; 63(7). doi: 10.1128/AAC.00355-19
3. Ahmadzadeh A, Varnasseri M, Jalili MH, et al. Infection Pattern of Neutropenic Patients in Post-chemotherapy Phase of Acute Leukemia Treatment. Hematol Rep. 2013;5(4). doi:10.4081/ hr.2013.e15
4. Trecarichi EM, Pagano L, Candoni A, et al. Current epidemiology and antimicrobial resistance data for bacterial bloodstream infections in patients with hematologic malignancies: an Italian multicentre prospective survey. Clinical Microbiology and Infection. 2015;21(4):337-343. doi:10.1016/j.cmi.2014.11.022
5. Bùi Thị Vân Nga và cs. “Nghiên cứu đặc điểm các tác nhân gây nhiễm khuẩn huyết tại Viện Huyết Học – Truyền Máu TW năm 2015”
6. Lê Kim Ngọc Giao “Báo cáo tổng kết vi sinh 2021 – Bệnh viện TMHH TP HCM”
7. Carvalho AS, Lagana D, Catford J, et al. Bloodstream infections in neutropenic patients with haematological malignancies. Infection, Disease & Health. 2020;25(1):22-29. doi:10.1016/ j.idh.2019.08.006
8. Genan Arman, Marwa Zeyad et al (2019). “Frequency of microbial isolates and pattern of antimicrobial resistance inpatients withhematological malignancies” across-sectional study from Palestine
9. Nguyễn Thị Lan, Phạm Quang Vinh, Kiều Thị Vân Oanh và cộng sự. “Đánh giá tình trạng nhiễm khuẩn ở bệnh nhân bệnh máu tại khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai”. Tạp chí y học lâm sàng. 2010; 57: 21-27.
10. Trần Thị Thanh Nga, Nguyễn Thanh Bảo và Cao Minh Nga (2015). “Tác nhân vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết và sự đề kháng kháng sinh tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy”. Tạp chí Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 19 (1)