ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI Ở NGƯỜI BỆNH UNG THƯ TUYẾN GIÁP ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG

Đỗ Tiến Dũng1, Lê Văn Thu2, Lương Thị Huyền Trang3,
1 Bệnh viện Nội tiết Trung Ương
2 Trường Đại học Y tế Công cộng
3 Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Ung thư tuyến giáp nhận được sự quan tâm lớn của xã hội do số ca mắc ngày càng tăng. Dùng dấu ấn viêm như một yếu tố dự báo xu hướng phát triển của các tế bào ung thư trong bệnh lý ung thư tuyến giáp. Tại Việt Nam vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về sự biến đổi chỉ số tế bào máu ngoại vi ở người bệnh ung thư tuyến giáp từ đó giúp các bác sĩ điều trị có nhiều hơn cơ sở thông tin quan trọng về bệnh ung thư tuyến giáp. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm một số chỉ số tế bào máu ngoại vi ở người bệnh ung thư tuyến giáp lần đầu tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2023. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu gồm 144 người bệnh được chẩn đoán ung thư tuyến giáp lần đầu tiên từ tháng 3 năm 2023 đến hết tháng 8 năm 2023. Kết quả: Số lượng hồng cầu (RBC) là 4,66± 0,48 T/L, thiếu máu nhẹ chiếm 11,1%. Số lượng bạch cầu (WBC) ở đối tượng nghiên cứu là 7,23 ± 1,88 G/L, tỷ lệ bạch cầu tăng chiếm 6,9%, giảm chiếm 1,4%, số lượng bạch cầu Mono trung bình 0,45 ± 0,2 G/L, Tỷ lệ Mono tăng chiếm 44,4%, không có bệnh nhân nào giảm bạch cầu Mono. Số lượng tiểu cầu ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp 267 ± 63,57 G/L, tiểu cầu tăng chiếm 2,1%, tiểu cầu giảm chiếm 0,7%. Kết luận: Có sự thay đổi các chỉ số tế bào máu ngoại vi ở người bệnh ung thư tuyến giáp thể nhú và thể nang. Số lượng bạch cầu Mono tăng chủ yếu ở người bệnh ung thư tuyến giáp. Không có sự thay đổi về chỉ số số lượng hồng cầu và tiểu cầu ở người bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. M. E. Cabanillas, D. G. McFadden, và C. Durante, “Thyroid cancer”, The Lancet, vol 388, số p.h 10061, tr 2783–2795, 2016.
2. Y. Wang, Y. Li, P. Chen, W. Xu, Y. Wu, và G. Che, “Prognostic value of the pretreatment systemic immune-inflammation index (SII) in patients with non-small cell lung cancer: a meta-analysis”, Ann. Transl. Med., vol 7, số p.h 18, 2019.
3. Y. J. Yu và c.s., “Preoperative mean platelet volume and platelet distribution associated with thyroid cancer.”, Neoplasma, vol 64, số p.h 4, tr 594–598, 2017.
4. C. M. Riguetto, I. S. Barreto, F. F. R. Maia, L. V. M. da Assumpção, và D. E. Zantut-Wittmann, “Usefulness of pre-thyroidectomy neutrophil–lymphocyte, platelet–lymphocyte, and monocyte–lymphocyte ratios for discriminating lymph node and distant metastases in differentiated thyroid cancer”, Clinics, vol 76, 2021.
5. C. Offi, R. M. Romano, A. Cangiano, M. F. Pignatelli, G. Candela, và G. Docimo, “Evaluation of LMR, NLR and PLR as predictors of malignancy in indeterminate thyroid nodules”, Acta Otorhinolaryngol. Ital., vol 41, số p.h 6, tr 530, 2021.
6. R. Modica, R. Minotta, A. Liccardi, G. Cannavale, E. Benevento, và A. Colao, “Evaluation of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio (NLR), Platelet-to-Lymphocyte Ratio (PLR) and Systemic Immune–Inflammation Index (SII) as Potential Biomarkers in Patients with Sporadic Medullary Thyroid Cancer (MTC)”, J. Pers. Med., vol 13, số p.h 6, tr 953, 2023.