SUY CẦU NỐI ĐỘNG – TĨNH MẠCH DÙNG CHẠY THẬN CHU KỲ SỰ PHỨC TẠP VÀ KẾT QUẢ XỬ TRÍ

Nguyễn Đỗ Nhân1,, Nguyễn Duy Tân1
1 Bệnh viện Thống Nhất – TP.HCM

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân biến chứng suy cầu nối động-tĩnh mạch dùng chạy thận chu kỳ; Kết quả xử trí ngoại khoa. Đối tượng, phương pháp: hồi cứu mô tả loạt ca suy cầu nối được phẫu thuật tại bệnh viện Thống Nhất, từ 01/2018 đến 01/2023. Kết quả: 46 bệnh nhân, tỉ lệ nam nữ 1,19/1. Trước phẫu thuật: suy cầu nối nguyên phát (11), thứ phát (35). Thời gian phẫu thuật trung bình 98,8 + 45 phút. Kết quả tốt ra viện (31), sau 12 tháng (24). Biến chứng: bỏ cầu nối tạo mới (2), tử vong do suy thận cấp (1), tắc cầu nối (06), hẹp miệng nối (05), lưu lượng cao (02), chảy máu (05), nhiễm trùng (06). Kết luận: suy cầu nối thứ phát chiếm đa số. Biến chứng và kết quả phẫu thuật phụ thuộc nhiều yếu tố: vị trí, mạch và miệng nối, theo dõi và phát hiện tắc cầu nối sớm sau phẫu thuật. Kết quả sau phẫu thuật tốt. Tỉ lệ biến chứng tương tự nghiên cứu khác.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Đỗ Nhân (2020). “Kết quả xử trí biến chứng cầu nối động tĩnh mạch dùng chạy thận nhân tạo chu kỳ”. Luận văn chuyên khoa 2, Đại hoc Y Dược Tp.HCM.
2. Đỗ Kim Quế, Nguyễn Đỗ Nhân (2014). “Kết quả phẫu thuật chuyển tĩnh mạch nền tạo dò động tĩnh mạch cánh tay”. Y học Tp. Hồ Chí Minh, 2014, 9, (1), tr. 109 - 112.
3. Beathard G.A (2017). “Endovascular intervention for the treatment of stenosis in the arteriovenous access”. Uptodate® Advance 2017. Uptodate Incorporated.
4. Allan J Collins , Robert N Foley et al (2013). “US Renal Data System 2012 Annual Data Report”. Am J Kidney Dis. 2013 Jan; 61(1 Suppl 1): A7, e1-476.
5. Ricardo P., João F. M (2021). “Multiple single cannulation technique of arteriovenous fistula: a randomized controlled trial”. International Symposium on Home Hemodialysis. 2021; 53(44): 186–192.
6. Maga Pawel (2016). “Endovascular treatment of dysfunctional arteriovenous fistula in hemodialysis patients - the results of one year follow-up”. Via medica 2016, 22(4), 143-149.
7. Csaba P Kovesdy (2022). “Epidemiology of chronic kidney disease: an update 2022”. Kidney Int Suppl (2011). 2022 Apr;12(1):7-11
8. Hossain S, Sharma A, Dubois L, DeRose G et all (2018). “Preoperative point-of-care ultrasound and its impact on arteriovenous fistula maturation outcomes”. J Vasc Surg. 2018; 68(4):1157-1165.