NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH

Phan Hoàng Giang1,, Vũ Đức Thành1, Vũ Đăng Lưu2, Trương Hồng Đức, Trịnh Đình Hiệp
1 Bệnh viện Bạch Mai
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nút mạch trĩ là một phương pháp mới trong điều trị trĩ nhằm mục đích giảm triệu chứng chảy máu và làm teo nhỏ búi trĩ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, có 5 bệnh nhân được tiến hành nút mạch chọn lọc và theo dõi 3 tháng đầu ở bệnh viện Bạch Mai. Kết quả: 5 bệnh nhân với 4 bệnh nhân trĩ độ II và 1 bệnh nhân trĩ độ III, tất cả đều có triệu chứng đau và chảy máu làm giảm chất lượng cuộc sống của họ, đều có thiếu máu ở các mức độ khác nhau. Sau khi điều trị có 2 bệnh nhân giảm chảy máu và 3 bệnh nhân hết chảy máu, có 01 bệnh nhân nút mạch lần 2. Kết luận: Nút mạch trĩ là phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả, là 1 lựa chọn cho bệnh nhân bị trĩ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sun Z, Migaly J. Review of Hemorrhoid Disease: Presentation and Management. Clin Colon Rectal Surg. 2016;29(1): 22-29. doi:10.1055/s-0035-1568144
2. Kaidar-Person O, Person B, Wexner SD. Hemorrhoidal disease: A comprehensive review. J Am Coll Surg. 2007;204(1):102-117. doi:10.1016/ j.jamcollsurg.2006.08.022
3. Buso Gil S, Ferrer Puchol MD, Solaz Solaz J, Esteban Hernández E. Prevalent Technique and Results of Hemorrhoidal Embolization. J Clin Med. 2022;11(22):6631. doi:10.3390/jcm11226631
4. Salgueiro P, Rei A, Garrido M, et al. Polidocanol foam sclerotherapy in the treatment of hemorrhoidal disease in patients with bleeding disorders: a multicenter, prospective, cohort study. Tech Coloproctology. 2022;26(8):615-625. doi:10.1007/s10151022-02600-5
5. Tradi F, Louis G, Giorgi R, et al. Embolization of the Superior Rectal Arteries for Hemorrhoidal Disease: Prospective Results in 25 Patients. J Vasc Interv Radiol. 2018;29(6):884-892.e1. doi:10. 1016/j.jvir.2018.01.778
6. Stecca T, Farneti F, Balestriero G, et al. Superior Rectal Artery Embolization for Symptomatic Grades 2 and 3 Hemorrhoidal Disease: 6-Month Follow-up among 43 Patients. J Vasc Interv Radiol. 2021;32(9):1348-1357. doi:10.1016/j.jvir.2021.06.005
7. Vidal V, Louis G, Bartoli JM, Sielezneff I. Embolization of the hemorrhoidal arteries (the emborrhoid technique): a new concept and challenge for interventional radiology. Diagn Interv Imaging. 2014;95(3):307-315. doi:10. 1016/j.diii.2014.01.016
8. Rebonato A, Maiettini D, Patriti A, et al. Hemorrhoids Embolization: State of the Art and Future Directions. J Clin Med. 2021;10(16):3537. doi:10.3390/jcm10163537