ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ XOẮN TINH HOÀN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2020 – 2023

Trần Quốc Hòa1,2,, Đậu Xuân Yên2
1 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
2 Trường Đại Học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật xoắn tinh hoàn tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội giai đoạn năm 2020-2023. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả theo dõi hồi cứu, chọn mẫu thuận tiện trên 33 bệnh nhân điều trị phẫu thuật xoắn tinh hoàn tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2023. Kết quả: Độ tuổi trung bình là 20,00 ± 11,98 (từ 1-69 tuổi). Thời gian từ khi có triệu chứng tới khi đến khám trung bình là 15,85 ± 28,32 giờ. Có 33 bệnh nhân chiếm 100% có triệu chứng đau tinh hoàn, 24/33 bệnh nhân xoắn tinh hoàn trái. Tất cả các bệnh nhân đều được siêu âm Doppler tinh hoàn, có 10/33 bệnh nhân mất tín hiệu mạch. Có 10 bệnh nhân tinh hoàn hoại tử phải cắt bỏ tinh hoàn, 23 trường hợp tháo xoắn, cố định tinh hoàn. Hậu phẫu có 2 trường hợp nhiễm trùng vết mổ. Thời gian mổ trung bình là 44,39±13,56 phút. Kết luận: Xoắn tinh hoàn là một cấp cứu nam khoa chủ yếu xảy ra ở bệnh nhân trẻ tuổi, việc chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời sẽ tăng tỉ lệ bảo tồn tinh hoàn cũng như các chức năng sinh sản cho người bệnh

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Aram Minas. Testicular torsion in vivo models: Mechanisms and treatments. Andrology. 2023:1267-1285.
2. Mukendi AM, Kruger D, Haffejee M. Characteristics and management of testicular torsion in patients admitted to the Urology Department at Chris Hani Baragwanath Academic Hospital. African Journal of Urology. 2020; 26(1):34.
3. Shimizu S, Tsounapi P, Dimitriadis F, Higashi Y, Shimizu T, Saito M. Testicular torsion-detorsion and potential therapeutic treatments: A possible role for ischemic postconditioning. Int J Urol. 2016;23(6):454-463.
4. Ahmed FA, Whelan J, Jequier AM, Cummins JM. Torsion-induced injury in rat testes does not affect mitochondrial respiration or the accumulation of mitochondrial mutations. Int J Androl. 2000;23(6):347-356.
5. Lorenzini F, Tambara Filho R, Gomes RPX, Martino-Andrade AJ, Erdmann TR, Matias JEF. Long-term effects of the testicular torsion on the spermatogenesis of the contralateral testis and the preventive value of the twisted testis orchiepididymectomy. Acta Cir Bras. 2012;27(6): 388-395.
6. Mikayla van Welie. Recurrent testicular torsion post orchidopexy - an occult emergency: a systematic review. ANZ Journal of Surgery. 2022:2046.
7. Korkes, F. Testicular torsion and weather conditions: analysis of 21,289 cases in Brazil. International braz j urol. 2012:222-229.
8. Caesar, R.E. and G.W. Kaplan. Incidence of the bell-clapper deformityin an autopsy series. Urology. 1994:114-116.
9. Nguyễn Duy Khánh, Cao Đắc Tuấn. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật xoắn tinh hoàn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giai đoạn năm 2022-2023. Vietnam Journal of Community Medicine. 2023:82.
10. Tian, X.-M. Risk factors for testicular atrophy in children with testicular torsion following emergent orchiopexy. Frontiers in Pediatrics. 2020:584-796.