RỐI LOẠN LO ÂU Ở SINH VIÊN Y HỌC DỰ PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2023 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Lê Thị Vũ Huyền 1,, Trần Thị Huệ 2, Cao Thị Phương Dung 1, Nguyễn Thị Huyên 1
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện 108

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ rối loạn lo âu và một số yếu tố liên quan ở sinh viên hệ Bác sỹ Y học dự phòng trường Đại học Y Hà Nội năm 2023. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 379 sinh viên, công cụ để đánh giá là thang Zung. Kết quả  cho thấy tỷ lê rối loạn lo âu ở sinh viên hệ Bác sỹ Y học dự phòng là 29,55%. Một số yếu tố liên quan: đặc điểm cá nhân (khối, nơi ở hiện tại, tập thể dục), kiểu nhân cách, yếu tố tài chính (làm thêm, có khó khăn tài chính), thất vọng về chuyên ngành đã chọn).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Constitution of the World Health Organization. Geneva, 2006.
2. Mental disorders. Accessed October 14, 2023. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders.
3. Quek TTC, Tam WWS, Tran BX, et al. The Global Prevalence of Anxiety Among Medical Students: A Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(15):2735. doi:10.3390/ ijerph16152735
4. Nguyễn ÂHB, Hoàng NTN, Nguyễn NTT, et al. Prevalence of anxiety disorders and associated factors among students of School of Medicine – Vietnam National University Ho Chi Minh City. VNUHCM Journal of Health Sciences. 2022;3(2): 436-442. doi:10.32508/stdjhs.v3i2.516
5. Nhị Trần Thơ, Anh Lê Thị Ngọc. Đặc điểm nhân cách và lo âu ở sinh viên năm thứ hai trường Đại học Y Hà Nội năm học 2016-2017. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 129(5) 2020.
6. Đàm Thị Bảo Hoa. Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến lo âu, trầm cảm ở sinh viên ngành Y khoa Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên – Hội Thần Kinh Học Việt Nam. Accessedn May 27, 2023.
7. Anderson E, Shivakumar G. Effects of Exercise and Physical Activity on Anxiety. Front Psychiatry. 2013;4:27. doi:10.3389/fpsyt.2013.00027
8. Huệ Nguyễn Thị, Hằng Nguyễn Thị. Ảnh hưởng của khí chất đến mức độ lo âu ở lứa tuổi học sinh trung học phổ thông. Tạp chí Tâm lý học.:tr 24-33. Số 3(156), 3-2012.
9. Shi M, Liu L, Wang ZY, Wang L. The mediating role of resilience in the relationship sectional study. PLoS One. 2015;10(3):e0119916. doi:10. 1371/journal.pone.0119916