KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ TỰ CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Nguyễn Thị Nguyện 1,, Vũ Bích Nga1, Vũ Thùy Linh 1, Trần Xuân Ngọc 1
1 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát kiến thức, thái độ tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường type 2 và nhận xét một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ tại Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội giai đoạn 2022- 2023. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 200 người bệnh được chuẩn đoán đái tháo đường type 2 theo tiêu chuẩn của ADA năm 2017, đủ 18 tuổi trở lên và đồng ý tham gia nghiên cứu. Kết quả: theo phân độ Wagner có 6,5% người bệnh có biến chứng ở mức độ từ 2- 5 cần phải đến cơ sở y tế chăm sóc; 59,5 % bị bệnh dưới 5 năm; 67%  thuộc vùng nông thôn; 87 % có các bệnh lý kèm theo. Điểm trung bình kiến thức là 5,35 ±2,22. Kiến thức người bệnh nữ tốt hơn gấp 2,6 lần so với người bệnh nam. Điểm trung bình thái độ là 7,28 ± 2,01. Nhóm được cung cấp và nhận hướng dẫn có điểm trung bình kiến thức và thái độ cao hơn so với nhóm không được hướng dẫn. Kết luận: Đa số người bệnh có thái độ khá tích cực trong công tác tự chăm sóc bàn chân nhưng kiến thức của họ còn khá nhiều thiếu hụt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Tạ Văn Bình. Tình hình chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường ở Việt nam và một số quốc gia Châu Á, Tạp chí Y học thực hành 2001(11), tr. 34.
2. Lincoln NB, Jeffcoate WJ, Ince P, Smith M, Radford K. Validation of a new measure of protective foot care behaviors: The Nottingham Review of Functional Foot Care (NAFF); 24 (4): 207-11. 10.1002/ pdi.1099,2007.
3. Nguyễn Thị Bích Đào, Vũ Thị Là. Kiến thức, thái độ và hành vi tự chăm sóc bàn chân của người bệnh ĐTĐ type 2 khám và điều trị tại BV Chợ Rẫy.Y Học TP. Hồ Chí Minh 2012, vol. 16 (2), pp. 60-69.
4. ADA 2017. Diagnosis and classification of diabetes mellitus, Diabetes Care,vol.35(1), p.64–S71.
5. Hasnain S, Sheikh NH. Knowledge and practices regarding foot care in diabetic patients visiting diabetic clinic in Jinnah Hospital, Lahore. J Pak Med Assoc. 2009;67-90.
6. Nguyễn Tấn An. Đánh giá kiến thức, thực hành tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2. Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh 2020, pp 25-45.
7. Hà Thị Huyền và cộng sự (2016) Kiến thức, thái độ, hành vi và nhu cầu chăm sóc y tế của bệnh nhân đái tháo đường týp 2 đang điều trị tại phòng khám nội tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum tháng 7 năm 2016.
8. Yang W., Lu J.,Weng J., et al. (2010),Prevalence of diabetes among men and women in China, N Engl J Med, 362 (12), pp. 1090-101.