ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN CHẢY MÁU NÃO CÓ GIÃN NÃO THẤT CẤP

Trần Hữu Thông1,2,, Phạm Mạnh Cường2, Nguyễn Tuấn Đạt 1, Lương Quốc Chính 1
1 Bệnh viện Bạch Mai
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố tiên lượng tử vong ở bệnh nhân chảy máu não có giãn não thất cấp. Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu hồi cứu. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu trên 110 bệnh án của bệnh nhân chảy máu não có giãn não thất cấp vào khoa Cấp cứu từ tháng 1 năm 2015 đến hết tháng 6 năm 2018. Kết quả: tuổi trung bình của người bệnh là 56, nam giới chiếm đa số 66,7%, bệnh hay gặp người có tiền sử tăng huyết áp (58,2%). Điểm Graeb, áp lực trong sọ, điểm hôn mê Glasgow là những yếu tố độc lập với tiên lượng tử vong ở bệnh nhân chảy máu não thất có giãn não thất cấp. Khi áp lực trong sọ tăng mỗi 1mmHg thì nguy cơ tử vong tăng gấp 1,9 lần. Mỗi điểm Graeb tăng thì nguy cơ tử vong tăng 22 lần. Mỗi điểm hôn mê Glasgow giảm thì nguy cơ tử vong tăng gấp 2,5 lần. Kết luận và khuyến nghị: Cần phối hợp chặt chẽ giữa lâm sàng, cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh để định hướng điều trị và xác định tiên lượng tử vong sau chảy máu não thất có giãn não thất cấp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sterne J.A, Egger M, Smith G.D, et al (2001). Systematic reviews in health care: Investigating and dealing with publication and other biases in meta - analysis. BMJ, 323(7304), 1001- 105.
2. Sterne J.A, Egger M (2001). Funnel plots for detecting bias in meta-analysis: Guidelines on choice of axis. J Clin Epidemiol, 54(10), 1046-1055.
3. Egger M, Davey Smith G, Schneider M, et al (1997). Bias in meta - analysis detected by a simple, graphical test. BMJ, 315(7109), 629 – 634.
4. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đạt Anh (2010). Nghiên cứu kết quả theo dõi áp lực nội sọ ở các bệnh nhân đã được dẫn lưu não thất ra ngoài tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí Y học ViệtNam, 373(1), 19- 23.
5. Đào Thị Hồng Hải (2010). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cắt lớp vi tính não và một số yếu tố tiên lượng chảy máu não thất thứ phát ở bệnh nhân trên 50 Tuổi, Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại Học Y Hà Nội.
6. Khúc Thị Nhẹn (2010). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học thần kinh và một số yếu tố tiên lượng của chảy máu não thất, Luận văn Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Trường Đại Học Y Hà Nội.