ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT LÁC TRONG CƠ NĂNG CÓ ĐỘ LÁC LỚN Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG NĂM 2022-2023

Hoàng Hoa Quỳnh 1,, Nguyễn Văn Huy 2, Vũ Thị Bích Thủy 2
1 Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Thanh Hóa
2 Bệnh viện Mắt Trung Ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Lác trong cơ năng (LTCN) là hình thái lác hay gặp, có thể ảnh hưởng đến chức năng thị giác mà còn ảnh hưởng đến thẩm mỹ nếu không được điều trị kịp thời. Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả phẫu thuật lác trong cơ năng có độ lác lớn ở trẻ em tại bệnh viện Mắt Trung Ương năm 2022-2023. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 80 bệnh nhân tại bệnh viện Mắt Trung Ương từ tháng 8/2022 đến hết tháng 7 năm 2023. Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân có kết quả cân bằng trục nhãn cầu tốt khi ra viện đạt 73,8%, kết quả khá đạt 12,5%, kết quả kém đạt 13,8%. Sau 3 tháng, tỷ lệ bệnh nhân có kết quả cân bằng trục nhãn cầu tốt đạt 85,0%, kết quả khá đạt 8,8%, kết quả kém đạt 6,3% sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Tỷ lệ cân bằng trục nhãn cầu tốt khi ra viện ở nhóm 50Δ-69Δ, nhóm 70Δ-89Δ và nhóm ≥90Δ lần lượt là 77,2%%, 66,7% và 60%. Tỷ lệ cân bằng trục nhãn cầu tốt sau 3 tháng ở 50Δ-69Δ, nhóm 70Δ-89Δ và nhóm ≥90Δ lần lượt là 89,5%; 88,9% và 80%. (p<0,05). Kết luận: Bệnh nhân có cải thiện tốt sau khi và viện và sau 3 tháng. Cần có thêm nghiên cứu nhằm theo dõi và đánh giá phẫu thuật lác trong cơ năng có độ lác lớn ở trẻ em.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hà Huy Tài (2018), Lác và rối loạn vận nhãn, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
2. Đỗ Như Hơn (2012), Nhãn khoa tập 1, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
3. Hà Huy Tiến (1972), Nhãn khoa tập 2, Nhà xuất bản Y học và thể dục thể thao, Hà Nội.
4. Đặng Thị Phương (2008), Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị lác trong cơ năng bẩm sinh, Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ y học, Đại Học Y Hà Nội.
5. Hoàng Anh (2012), Kết quả lâu dài của phẫu thuật điều trị lác trong cơ năng bẩm sinh, Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ y học, Đại Học Y Hà Nội.
6. Luân Thị Loan (2002), Nghiên cứu các hình thái lâm sàng lác cơ năng quy tụ và kết quả xử lý phẫu thuật, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II, Đại Học Y Hà Nội, Hà Nội.
7. Phạm Hải Vân (2008), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của các hình thái lác cơ năng ở trẻ em, Luận văn thạc sĩ y học, Đại Học Y Hà Nội, Hà Nội.
8. Đỗ Quang Thọ (2016), Đánh giá kết quả lâu dài của phẫu thuật điều trị lác ngoài cơ năng ở trẻ em, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II, Đại Học Y Hà Nội, Hà Nội.
9. Bayramlar H., Karadag R., Yildirim A. và cộng sự. (2014). Medium-term outcomes of three horizontal muscle surgery in large-angle infantile esotropia. J Pediatr Ophthalmol Strabismus, 51(3), 160–164.