KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI THỜI ĐIỂM RA VIỆN VÀ HIỆU QUẢ HỒI PHỤC THẦN KINH CỦA BỆNH NHÂN NGỪNG TUẦN HOÀN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Bùi Thị Hương Giang1,2, Mạc Duy Hưng 1,
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Bạch Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị tại thời điểm ra viện và hiệu quả hồi phục thần kinh của bệnh nhân ngừng tuần hoàn sau ra viện 30 ngày theo thang điểm CPC tại trung tâm Cấp cứu và trung tâm Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang  có phân tích. Kết quả: Có 381 bệnh nhân ngừng tuần hoàn được đưa vào nghiên cứu, với độ tuổi trung bình là 57± 22,7, nam giới chiếm 62,1%, nữ giới chiếm 37,9%. Trong các bệnh lý gây ngừng tuần hoàn, nguyên nhân hô hấp chiếm tỷ lệ cao nhất (31,6%), tiếp theo là nguyên nhân tim mạch (28,1%).Thời gian cấp cứu ngừng tuần hoàn trung bình là 15±9. Số bệnh nhân được can thiệp hạ thân nhiệt sau ngừng tuần hoàn là 36 bệnh nhân, chiếm 9.3%. Kết quả điều trị tại thời điểm ra viện tỷ lệ sống sót là 32.8%. Sau 30 ngày ra viện, số bệnh nhân có chức năng hồi phục thần kinh tốt là 14,8%. Kết luận: Bệnh nhân ngừng tuần hoàn nội viện và ngoại viện sau tái lập tuần hoàn tự nhiên có tỷ lệ sống là 32,8%; chỉ có 14,8% số bệnh nhân có kết cục thần kinh tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Do SN, Luong CQ, Pham DT, et al. Survival after out-of-hospital cardiac arrest, Viet Nam: multicentre prospective cohort study. Bulletin of the World Health Organization. 2021;99(1):50
2. Nguyễn Tuấn Đạt. Đánh giá hiệu quả bảo vệ não ở bệnh nhân hôn mê sau ngừng tuần hoàn bằng phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy. Trường đại học Y Hà Nội; 2022.
3. Đặng Thành Khẩn and Nguyễn Đạt Anh, (2014) nghiên cứu thực trạng cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoại viện tại Hà Nội.
4. Eng Hock Ong M, Chan Yh Fau - Anantharaman V,. et al. Cardiac arrest and resuscitation epidemiology in Singapore (CARE I study). (1090-3127).
5. Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Hữu Tân, Đánh giá tình trạng bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện vào khoa cấp cứu - Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. 2017.
6. Wu MY., Lee MY., et al. (2012). Resuscitation of non-postcardiotomy cardiogenic shock or cardiac arrest with extracorporeal life support: the role of bridging to intervention. Resuscitation, 83(8), 976-981.
7. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quốc Linh. Dặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân sau ngừng tuần hoàn ngoại viện tại khoa cấp cứu bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí Y học Việt Nam. 03/07 2023;523(2).
8. Nguyễn Thị Cẩm Ly., (2023). Đánh giá hiệu quả hồi phục thần kinh ở người bệnh sau cấp cứu ngừng tuần hoàn theo thang điểm CPC tại khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa hữu nghị Nghệ An. Tạp Chí Y học Việt Nam, 530(1).