CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHI DƯỚI 5 TUỔI NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP CẤP DO VIRÚT HỢP BÀO TẠI BỆNH VIỆN VINMEC TIMES CITY NĂM 2023

Phạm Thị Vân Anh 1, Nguyễn Thị Ngọc Trân2, Hoàng Thị Thanh 3, Nguyễn Thị Cẩm Vân1, Nguyễn Thị Hiền 4,
1 Bệnh viện Vinmec Times City
2 Bệnh viện Nhi Trung Ương
3 Trường ĐH Thăng Long
4 Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả diễn biến và kết quả chăm sóc điều dưỡng bệnh nhi dưới 5 tuổi nhiễm trùng hô hấp cấp do virus hợp bào tại bệnh viện Vinmec Times City năm 2023. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu 143 bệnh nhi từ tháng 04/2023 – 8/2023 tại Trung tâm Nhi - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. Kết quả: Trong nghiên cứu này tỷ lệ nam/nữ =1,7/1. Nhóm tuổi chủ yếu của bệnh nhi là từ 12 đến dưới 36 tháng 55,2%. Tuổi trung bình của bệnh nhi là 22,6±13,4(tháng). Thời gian điều trị tại viện của trẻ nhi là 6,3±0,8 (ngày). Ngày vào viện triệu chứng lâm sàng biểu hiện đa dạng chủ yếu trẻ xuất hiện ho nhiều 72,7%; khò khè 85,3%; khó thở 81,8%; suy hô hấp chiếm tỷ lệ nhỏ 16,1%. Trẻ sốt vừa, cao và rất cao chiếm đa số 75,5%; thông khí phổi giảm 81,8% có nhiều rale co thắt, ẩm 94,4%; Triệu chứng cận lâm sàng tỷ lệ trẻ có CRP tăng chiếm đa số 68,5%; bạch cầu tăng 52,4%, tiểu cầu giảm (3,5%); Chỉ định điều trị: có 1,4% trẻ phải thở máy và 51,0% trẻ được khí dung. Số trẻ được sử dụng corticoid là 49,7%; kháng sinh 93,0%. Điểm đánh giá hoạt động chăm sóc bệnh nhi có NTHHC do RSV chăm sóc tốt: 75,5%, chưa tốt: 24,5%. Kết luận: Theo dõi bệnh nhi tại thời điểm vào viện, ngày thứ 3, ngày thứ 5, lúc ra viện: Hầu hết các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng đều cải thiện rõ rệt. Hoạt động chăm sóc điều dưỡng được đánh giá tốt chiếm đa số 75,5%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. L. Avendaño Carvajal and C. Perret Pérez, "Epidemiology of respiratory infections," Pediatric respiratory diseases: a comprehensive textbook, pp. 263-272, 2020.
2. Y. Li, X. Wang, D. M. Blau, M. T. Caballero, D. R. Feikin, C. J. Gill, et al., "Global, regional, and national disease burden estimates of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in children younger than 5 years in 2019: a systematic analysis," Lancet, vol. 399, pp. 2047-2064, May 28 2022.
3. T. Le, T. Hoang, T. Nguyen, P. Hoang, and M. Dang, "Epidemiological and Clinical Features of Patients Suffering from Severe Pneumonia Caused by RSV in the Respiratory Center of the Viet Nam National Children's Hospital," Journal of Pediatric Research and Practice, vol. 4, 09/01 2020.
4. T. K. P. Nguyen, B. B. S. Bui, Q. C. Ngo, D. A. Fitzgerald, S. M. Graham, and B. J. Marais, "Applying lessons learnt from research of child pneumonia management in Vietnam," Paediatr Respir Rev, vol. 39, pp. 65-70, Sep 2021.
5. Z. A. Bhutta and J. K. Das, "Global burden of childhood diarrhea and pneumonia: what can and should be done?," Pediatrics, vol. 131, pp. 634-6, Apr 2013.
6. T. T. Hoàng, "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phế quản phổi nhiễm rsv (respiratory syncytial virus) ở trẻ em tại bệnh viện sản nhi Vĩnh Phúc," Tạp chí Y học Việt Nam, vol. 505, 2021.
7. P. V. Hòa and V. T. M. Hòa, "Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhiễm trùng hô hấp dưới do Respiratory Syncytial Virus ở trẻ từ 2 tháng tuổi đến 15 tuổi tại bệnh viện Xanh Pôn," Tạp chí Y học Dự phòng, vol. 31, pp. 291-296, 2021.
8. N. T. T. Huế, "Kết quả chăm sóc, điều trị bệnh nhi dưới 5 tuổi mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp và yếu tố liên quan tại bệnh viện đa khoa Đan Phượng, Hà Nội," TLU, 2021.