KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV) TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ

Lê Hạ Long Hải1,2, Trần Thị Lan1, Trịnh Thị Hồng Nhung1, Đại Diễm Quỳnh1, Tạ Thành Đạt1, Vũ Bình Thư 1, Lê Ngọc Anh 3, Nguyễn Hoàng Việt 1,
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Da liễu Trung Ương
3 Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

EBV (Epstein-Barr Virus) là một loại virus phổ biến ở người và có liên quan đến nhiều loại ung thư khác nhau. Tuy nhiên, vai trò của EBV đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN) và đột biến gen EGFR vẫn chưa được làm sáng tỏ. Nghiên cứu thực hiện trên 100 mẫu mô sinh thiết phổi của các bệnh nhân UTPKTBN cho thấy chỉ có 7% bệnh nhân dương tính với EBV. Tuy nhiên, không có mỗi liên quan giữa tình trạng nhiễm EBV với một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng trong UTPKTBN (p >0,05). Ngoài ra, chúng tôi phát hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa đột biến gen EGFR và tiền sử hút thuốc lá. Tỉ lệ đột biến gen EGFR thấp hơn đáng kể trên bệnh nhân hút thuốc lá so với những bệnh nhân không hút (p=0,001). Dù vậy, không có mối liên quan giữa EBV đối với đột biến gen EGFR trong UTPKTBN. Nghiên cứu góp phần đánh giá hiệu quả của phương pháp điều trị đích nhắm tới EGFR đối với những bệnh nhân UTPKTBN nhiễm EBV.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Gómez-Román JJ, Martínez MN, Fernández SL, Val-Bernal JF. Epstein-Barr virus-associated adenocarcinomas and squamous-cell lung carcinomas. Mod Pathol. 2009; 22(4):530-537. doi: 10.1038/modpathol.2009.7
2. Ho JC, Wong MP, Lam WK. Lymphoepithelioma-like carcinoma of the lung. Respirology. 2006;11(5): 539-545. doi: 10.1111/ j.1440-1843.2006.00910.x
3. Dang ATH, Tran VU, Tran TT, et al. Actionable Mutation Profiles of Non-Small Cell Lung Cancer patients from Vietnamese population. Sci Rep. 2020;10:2707. doi:10.1038/s41598-020-59744-3
4. Gupta P, Haldar D, Naru J, et al. Prevalence of human papillomavirus, Epstein-Barr virus, and cytomegalovirus in fine needle aspirates from lung carcinoma: A case-control study with review of literature. Diagn Cytopathol. 2016;44(12):987-993. doi:10.1002/dc.23613
5. Chen Y, Liu T, Xu Z, Dong M. Association of Epstein-Barr virus (EBV) with lung cancer: meta-analysis. Frontiers in Oncology. 2023;13. Accessed November 10, 2023. https://www. frontiersin.org/ articles/10.3389/fonc.2023.1177521
6. Kim KY, Le QT, Yom SS, et al. Current State of PCR-Based Epstein-Barr Virus DNA Testing for Nasopharyngeal Cancer. J Natl Cancer Inst. 2017;109(4):djx007. doi:10.1093/jnci/djx007
7. Kung CP, Meckes DG, Raab-Traub N. Epstein-Barr Virus LMP1 Activates EGFR, STAT3, and ERK through Effects on PKCδ▿. J Virol. 2011;85(9): 4399-4408. doi:10.1128/JVI.01703-10