NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG MẠN TÍNH CÓ POLYP TÁI PHÁT SAU PHẪU THUẬT

Nguyễn Minh Chí 1,, Trần Thị Thu Hằng2
1 Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả các phương pháp điều trị viêm mũi xoang mạn tính có polyp tái phát sau phẫu thuật. Phương pháp: Tổng quan luận điểm, chúng tôi sử dụng dữ liệu trên Pubmed để đánh giá kết quả các phương pháp điều trị viêm mũi xoang mạn tính có polyp tái phát sau phẫu thuật. Kết quả: có 10 nghiên cứu, trong đó 8 nghiên cứu điều trị nội khoa, 2 nghiên cứu điều trị phẫu thuật, gồm 941 bệnh nhân trong tổng quan này, thời gian nghiên cứu 10 năm gần đây. Có 4 nghiên cứu cho thấy cải thiện điểm VAS; có 5 nghiên cứu cho thấy cải thiện thang điểm SNOT 20/22; có 1 nghiên cứu cho thấy cải thiện chỉ số nội soi Lund-Kennedy; có 2 nghiên cứu cho thấy cải thiện độ polyp; có 2 nghiên cứu cho thấy cải thiện độ tắc nghẽn mũi; có 2 nghiên cứu cho thấy cải thiện tỉ lệ và thời gian tái phát polyp. Kết luận: Phương pháp điều trị nội khoa và phẫu thuật đều cho thấy hiệu quả trong việc cải thiện triệu chứng viêm mũi xoang mạn tính có polyp, cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bonfils P. [Nasal polyposis]. Rev Prat. 2019;69(3):270-273.
2. Han JK, Kern RC. Topical therapies for management of chronic rhinosinusitis: steroid implants. Int Forum Allergy Rhinol. 2019;9(S1):S22-S26. doi:10.1002/alr.22344
3. Bachert C, Sousa AR, Han JK, et al. Mepolizumab for chronic rhinosinusitis with nasal polyps: Treatment efficacy by comorbidity and blood eosinophil count. J Allergy Clin Immunol. 2022;1 49(5): 1711-1721.e6. doi: 10.1016/j.jaci. 2021.10.040
4. Kern RC, Stolovitzky JP, Silvers SL, et al. A phase 3 trial of mometasone furoate sinus implants for chronic sinusitis with recurrent nasal polyps. Int Forum Allergy Rhinol. 2018;8(4):471-481. doi:10.1002/alr.22084
5. Pirola F, Pace GM, Giombi F, et al. Outcomes of Non-Mucosa Sparing Endoscopic Sinus Surgery (Partial Reboot) in Refractory Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyposis: An Academic Hospital Experience. The Laryngoscope. 2023; 133(7):1584-1589. doi:10.1002/lary.30422