TỶ LỆ NHIỄM DEMODEX SPP. VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN VIÊM DA MẶT ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU ĐÀ NẴNG

Phan Xuân Hiền1,2, Trần Phủ Mạnh Siêu 1, Nguyễn Văn Minh 3, Nguyễn Tấn Dũng 2,
1 Trường Đại học Tây Nguyên
2 Bệnh viện C Đà Nẵng
3 Bệnh viện Da Liễu Đà Nẵng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhiễm Demodex spp. ở những bệnh nhân viêm da mặt đến khám tại bệnh viện Da Liễu Đà Nẵng và một số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu cắt ngang trên 570 bệnh nhân đến khám với các bệnh lý về viêm da mặt và được chỉ định làm xét nghiệm Demodex tại bệnh viện Da Liễu Đà Nẵng trong thời gian từ tháng 02 năm 2021 đến tháng 11 năm 2021. Kết quả: Tỷ lệ nhiễm Demodex spp. ở người bệnh đến khám da mặt tại Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng năm 2021 là 28,2%. Các yếu tố liên quan đến người nhiễm Demodex spp. là: Sử dụng khăn chung (OR= 11,93; KTC 95%: 7,46- 19,09; P< 0,05); nuôi chó mèo (OR=5,5; KTC 95%: 3,48-8,68; P < 0,05); Sử dụng kem thoa mặt (OR=0,4; KTC 95%: 0,27-0,60; p< 0,001); Cạo lông mặt (OR=4,56; KTC 95%: 3,08-6,75; p< 0,001); Rửa mặt < 3 lần/ngày (OR= 3,15; KTC 95%: 2,16-4,59, p= 0,001). Kết luận: Tỷ lệ nhiễm Demodex spp. ở bệnh nhân viêm da mặt đến khám tại bệnh viện Da liễu Đà Nẵng khá cao nên đặc biệt cần chú ý việc thực hành vệ sinh cá nhân của bệnh nhân.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Trọng Hào. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh da liễu: Nhà xuất bản y học; 2019.
2. Trần Hậu Khang. Bệnh học Da liễu: Nhà xuất bản y học; 2012.
3. Dolenc-Voljc M, Pohar M, Lunder T. Density of Demodex folliculorum in perioral dermatitis. Acta dermato-venereologica. 2005;85(3):211-5.
4. Trần Tất Thắng, Nguyễn Sa Huỳnh. Tỷ lệ mắc viêm bờ mi do demodex và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân tại bệnh viện mắt Nghệ An. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022;517(1).
5. Rather PA, Hassan I. Human demodex mite: the versatile mite of dermatological importance. Indian journal of dermatology. 2014;59(1):60-6.
6. Thoemmes MS, Fergus DJ, Urban J, Trautwein M, Dunn RR. Ubiquity and diversity of human-associated Demodex mites. PloS one. 2014;9(8):e106265.
7. Trần Đình Trung và cộng sự. Tỷ lệ nhiễm demodex và các yếu tố liên quan ở người nữ trưởng thành tại thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Y học Việt Nam; 2017.
8. Trần Ngọc Duy. Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm Demodex spp. và một số yếu tố liên quan trên người bệnh đến khám tại bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa năm 2018 Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Ký sinh trùng; 2018.
9. Kubanov A, Gallyamova Y, Kravchenko A. Clinical picture, diagnosis and treatment of rosacea, complicated by Demodex mites. Dermatology reports. 2019;11(1):7675.
10. Nguyễn Thị Thanh Trúc. Áp dụng kỹ thuật cạo da để phát hiện Demodex và khảo sát tình hình nhiễm bệnh: Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; 2018.