NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN ĐỔI HUYẾT ÁP VỚI ĐƯỜNG KÍNH TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI TRƯỚC VÀ SAU CUỘC LỌC Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN TÍNH

Nguyễn Thanh Xuân1,, Nguyễn Văn Thuần1, Phạm Quốc Toản1
1 Bệnh viện Quân y 103

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá biến đổi huyết áp với đường kính tĩnh mạch chủ dưới trước và sau lọc máu chu kỳ ở bệnh nhân bệnh thận mạn tính. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang ở 70 bệnh nhân bệnh thận mạn tính có lọc máu chu kỳ từ tháng 01 năm 2023 đến 6 năm 2023; tiến hành đo huyết áp và đo kích thước tĩnh mạch chủ dưới bằng siêu âm trước và sau cuộc lọc. Kết quả: Huyết áp tâm thu trung bình sau lọc máu 138,42 ± 18,89 mmHg cao hơn có ý nghĩa so với trước lọc máu (p < 0,01). Tỷ lệ tăng HATT trước lọc máu 36%, sau lọc máu tỷ lệ tăng huyết áp 80%; Huyết áp tâm trương trung bình trước lọc máu 80,9 ± 13,03 mmHg cao hơn có ý nghĩa sau lọc máu (p < 0,01). Huyết áp có liên quan tới sự thay đổi kích thước tĩnh mạch chủ dưới trước và sau lọc máu, đặc biệt là chỉ số IVC- CI với r  = 0,237 (p<0,05) tương quan thuận có ý nghĩa thống kê. Kết luận: Có liên quan giữa biến đổi huyết áp với chỉ số xẹp tĩnh mạch chủ dưới trước và sau cuộc lọc máu ở bệnh nhân bệnh thận mạn tính.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Foley RN, Gilbertson DT, Murray T, et al. Long interdialytic interval and mortality among patients receiving hemodialysis. N Engl J Med. 2011; 365:1099–1107. [PubMed] [Google Scholar].
2. Rudski L. G., Lai W. W., Afilalo J., et al. (2010). Guidelines for the echocardiographic assessment of the right heart in adults: a report from the American Society of Echocardiography endorsed by the European Association of Echocardiography, a registered branch of the European Society of Cardiology, and the Canadian Society of Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr, 23 (7), 685-713; quiz 786-688.
3. Hội tim mạch Việt Nam (2018) khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp 2018.
4. Nguyễn Văn Hùng (2018). Nghiên cứu nồng độ sắt, ferritin và khả năng gắn sắt toàn phần trong huyết tương ở bệnh nhân bệnh thận mạn tính chưa điều trị thay thế thận, Luận án Tiến sĩ y học, Học viện Quân y.64-74.
5. Bucharles S. G. E., Wallbach K. K., Moraes T. P. d., et al. (2019). Hypertension in patients on dialysis: diagnosis, mechanisms, and management. Brazilian Journal of Nephrology, 41 (3), 400-411.
6. Shrestha, SK, Ghimire, A., Ansari, SR, & Adhikari, A. (2018). Use of handheld ultrasound to estimate fluid status of hemodialysis patients. Nep Med J 1(2):65–69.