TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA THỦY CHÂM GALANTAMINE KẾT HỢP ĐIỆN CHÂM VÀ “THÂN THỐNG TRỤC Ứ THANG” TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU THẦN KINH TỌA DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM

Phạm Thị Hải Yến1, Đinh Thị Lam2, Lại Thanh Hiền1,
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng giảm đau của thủy châm Galantamine kết hợp điện châm và bài thuốc “Thân thống trục ứ thang” trong điều trị đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm. Phương pháp nghiên cứu: Can thiệp lâm sàng, so sánh trước - sau điều trị, có đối chứng. Đối tượng nghiên cứu: 60 bệnh nhân được chẩn đoán đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm trên lâm sàng và MRI cột sống thắt lưng, có điểm 3 ≤ VAS ≤ 7 chia thành 2 nhóm: Cả hai nhóm dùng điện châm và bài thuốc “Thân thống trục ứ thang”, nhóm nghiên cứu kết hợp thêm thủy châm Galantamine 5mg/5ml x 1 ống /ngày x 15 ngày. Kết quả: Sau 15 ngày điều trị, điểm VAS trung bình ở nhóm nghiên cứu giảm từ 5,93 ± 0,52 (điểm) xuống  2,10 ± 0,80 (điểm); nhóm đối chứng giảm từ 5,90 ± 0,40 (điểm) xuống  2,70 ± 0,70 (điểm), khác biệt giữa 2 nhóm có ý nghĩa thống kê với p < 0,05; Chỉ số đánh giá chức năng sinh hoạt hàng ngày ODI (Oswestry Disability Index) ở nhóm nghiên cứu tăng từ 17,10 ± 3,68 lên 30,97 ± 3,09; nhóm đối chứng tăng từ  18,30 ± 3,40 lên 28,50 ± 3,01. Chỉ số ODI cải thiện rõ rệt so với trước điều trị và có ý nghĩa thống kê với p < 0,01 ở cả 2 nhóm, mức cải thiện chỉ số ODI của nhóm nghiên cứu tốt hơn nhóm đối chứng, với p < 0,05. Kết luận: thủy châm Galantamine kết hợp điện châm và bài thuốc “Thân thống trục ứ thang” có tác dụng giảm đau trong điều trị đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Văn Chương. Thực hành lâm sàng thần kinh học. Tập III: Bệnh học thần kinh, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2018; 354-385.
2. Trần Ngọc Ân. Đau vùng thắt lưng. Bệnh thấp khớp. Nhà xuất bản Y học Hà Nội, 2002; 374 - 395.
3. Nguyễn Nhược Kim. Bệnh học nội khoa Y học cổ truyền, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2017; 183 -195.
4. PubChem. Galantamine. Accessed September 24, 2023. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ compound/9651
5. Nguyễn Thị Ngọc Lan. Đau vùng thắt lưng và đau thần kinh tọa. Bệnh học cơ xương khớp nội khoa. NXB giáo dục; 2011; 154 – 160.
6. Nguyễn Văn Chương. Thực hành lâm sàng thần kinh học. Tập V: Điều trị học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội; 2018; 330-345, 531-536.
7. Cồ Bá Tuấn. Đánh giá tác dụng điều trị của điện châm xoa bóp bấm huyệt kết hợp với thủy châm mecobalamin trên bệnh nhân đau dây thần kinh hông to. Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội; 2020.
8. Đinh Đăng Tuệ. Đánh giá hiệu quả điều trị đau thần kinh tọa bằng phương pháp vật lý trị liệu - phục hồi chức năng kêt hợp xoa bóp bấm huyệt. Luận văn bảo vệ tốt nghiệp Bác sĩ nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội; 2013.