TỰ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG NĂM 2023

Đỗ Văn Thành1,, Lê Quang Toàn1, Ngô Thị Thùy Dương1, Lê Thị Bình2
1 Bệnh viện Nội Tiết Trung ương
2 Trường Đại học Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng tự chăm sóc của NB đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Nội Tiết trung ương năm 2023. Đối tượng và phương pháp: sử dụng thiết kế mô tả cắt ngang phỏng vấn 350 NB được chẩn đoán ĐTĐ type 2 khám và điều trị tại Khoa khám bệnh, Khoa khám bệnh theo yêu cầu, Khoa khám bệnh yêu cầu 24/7 tại Bệnh viện Nội Tiết trung ương từ 04/2023 đến 09/2023. Kết quả: 74,5% NB tự chăm sóc về chế độ dinh dưỡng tốt, 79,1% NB tự vận động thể dục thể thao tốt, 5,7% NB tự kiểm tra đường huyết tốt. 14,6% NB tự chăm sóc bàn chân tốt,  97,9% NB tự tuân thủ dùng thuốc tốt. Kết luận: Nhân viên y tế phải tư vấn, hướng dẫn cho người ĐTĐ type 2 tập trung vào những nội dung chiếm tỷ lệ cao NB chưa tự chăm sóc được như biết cách tự kiểm tra đường huyết, cần tự mua dụng cụ kiểm tra tại nhà hoặc đến trạm y tế gần nhất.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Cục Y tế dự phòng (2016), Quyết định số 3280/QĐ – BYT về việc Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường type 2 ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế, chủ biên.
2. Atlas D. International diabetes federation (2015), "IDF Diabetes Atlas, 7th edn Brussels, Belgium: International Diabetes Federation".
3. Cho NH, Shaw JE, et al Karuranga S (2018), "IDF Diabetes Atlas: Global estimates of diabetes prevalence for 2017 and projections for 2045", Diabetes Research and Clinical Practice, 138, 271-281.
4. Nguyễn Thị Kiều My (2017), "Khảo sát hành vi tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại một số xã, phường tỉnh Thừa Thiên Huế", Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế, 7(3), 56-62.
5. Dương Mộng Liên (2022), Khả năng tự chăm sóc và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại phòng khám Bệnh viện Quân Dân Y Sóc Trăng năm 2020-2021., Luận văn thạc sĩ Điều dưỡng, Trường Đại học Thăng Long.
6. Nguyễn Văn Trung, Đặng Thị Thùy Mỹ, Lê Hải Ngân (2021), "Một số yếu tố liên quan hoạt động tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường type 2", Tạp chí Y Dược Cần Thơ, 38, 75-81.
7. Phạm Thị Kim Yến, Cao Mỹ Phượng, Thạch Thị Mỹ Phương và cộng sự (2021), "Tuân thủ điều trị và yếu tố liên quan ở người bệnh đái tháo đường điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh", Nội tiết và Đái tháo đường, 46, 139-145.