TÁC DỤNG CỦA MẠCH VÀNH WIN WIN TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ CƠN ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH

Lê Việt Anh1, Nguyễn Thị Thu Hà1,, Ngô Quỳnh Hoa1
1 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng của chế phẩm Mạch Vành WIN WIN trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân đau thắt ngực ổn định độ I và II tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa. Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, can thiệp lâm sàng, so sánh trước và sau điều trị, có đối chứng. 60 bệnh nhân chia thành 2 nhóm: nhóm nghiên cứu dùng chế phẩm Mạch Vành WIN WIN kết hợp với phác đồ thuốc nền, nhóm chứng chỉ dùng thuốc  nền. Kết quả: Sau 30 ngày điều trị, ở nhóm nghiên cứu, số cơn đau ngực trung bình/tuần giảm từ 2,71 ± 0,86 xuống 1,43 ± 0,67 (p < 0,05). Cải thiện về mức độ đau ngực trước và sau điều trị. Điểm đánh giá mức độ giảm nhẹ các chứng trạng theo YHCT ở nhóm nghiên cứu giảm từ 14,6 ± 2,9 xuống 8,5 ± 3,1, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Kết luận: Chế phẩm Mạch Vành WIN WIN có tác dụng trong việc hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực ổn định.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y Tế. Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành; 2020: 4-5.
2. Nguyễn Lân Việt. Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính, Thực hành bệnh tim mạch, NXB Y học; 2014: 66-93.
3. 朱学敏, 中药学, 中国中医药出版社; 2010: 47-48.
4. Chu Học Mẫn, Trung dược học, Nhà xuất bản Trung y dược Trung Quốc; 2010: 47-48.
5. Lloyd-Jones D, Adams R, Carnethon M và các cộng sự, Coronary heart disease, Acute coronary Syndrome, and Angina Pectoris, Heart disease and stroke statistics 2009 update, American Hear Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee; 2009: 23-25.
6. Trần Thị Phương Linh. Đánh giá tác dụng của thuốc Huyết phủ trục ứ trong điều trị đau thắt ngực ổn định, Luận văn Thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội; 2007.
7. 甘程. 加味桃红四物汤治疗冠心病稳定性心绞痛并血脂异常的临床疗效观察, 广西中医药大学 2014: 2-4.
8. Cam Trình. Quan sát hiệu quả lâm sàng trong điều trị bệnh nhân đau thắt ngực ổn định kèm rối loạn lipid máu của Gia vị tứ vật đào hồng, Trung Y dược Quảng Tây; 2014: 2-4.