ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƠM XI MĂNG SINH HỌC CÓ BÓNG ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH XẸP ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG THẤP CÓ LOÃNG XƯƠNG NẶNG

Đỗ Mạnh Hùng1, Vũ Văn Cường1,, Hoàng Hữu Đức1, Nguyễn Đình Đức1, Lê Trung Anh2
1 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
2 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả bơm xi măng sinh học có bóng điều trị người bệnh xẹp đốt sống thắt lưng thấp có loãng xương nặng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu gồm 45 bệnh nhân xẹp đốt sống thắt lưng có loãng xương được bơm xi măng sinh học có bóng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ tháng 07/2022 - 06/2023. Kết quả: Thời gian mổ trung bình là 51,3 ± 12,5 phút (35 - 85 phút). Thể tích xi măng bơm trung bình 5,7 ± 1,5ml (2 - 9ml). Trung bình chiều cao tường trước, tường giữa, tường sau đốt xẹp cải thiện có ý nghĩa thống kê khi so sánh trước và sau bơm xi măng (p < 0,01). Tỷ lệ khôi phục chiều cao tốt đạt 31/48 đốt sống, tỷ lệ rất tốt đạt 7/48 đốt sống. Trung bình số đo góc xẹp thân đốt, góc Cobb cải thiện có ý nghĩa thống kê khi so trước và sau bơm xi măng (p < 0,01). Hiệu quả giảm đau qua thang điểm VAS cải thiện có ý nghĩa với p < 0,01. Trung bình VAS trước bơm, sau bơm 24h và sau bơm 6 tháng lần lượt là 7,1, 3,1, 1,4. Kết luận: Phẫu thuật sử dụng bơm xi măng sinh học có bóng điều trị người bệnh xẹp đốt sống thắt lưng thấp có loãng xương nặng đem lại hiệu quả cải thiện về chiều cao, độ cong, vọng cột sống và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lamichhane AP. Osteoporosis-an update. JNMA; journal of the Nepal Medical Association. 2005; 44(158):60-66.
2. McCarthy J, Davis A. Diagnosis and Management of Vertebral Compression Fractures. American family physician. 2016;94(1):44-50.
3. Mathis M.John DHaBMS. Percutaneous Vertebroplasty and Kyphoplasty. Springer Science+Business Media, New York, USA.
4. Han S, Park HS, Pee YH, Oh SH, Jang IT. The clinical characteristics of lower lumbar osteoporotic compression fractures treated by percutaneous vertebroplasty: a comparative analysis of 120 cases. Korean Journal of Spine. 2013;10(4):221-226.
5. Marcia S, Saba L, Marras M, Suri JS, Calabria E, Masala S. Percutaneous stabilization of lumbar spine: a literature review and new options in treating spine pain. The British journal of radiology. 2016;89(1065):20150436.
6. Đỗ Mạnh Hùng (2018). Nghiên cứu ứng dụng tạo hình đốt sống bằng bơm cement có bóng cho bệnh nhân xẹp đốt sống do loãng xương. Luận án tiến sĩ y học. Trường Đại học Y Hà Nội.
7. Robinson Y, Tschöke SK, Stahel PF, Kayser R, Heyde CEJPsis. Complications and safety aspects of kyphoplasty for osteoporotic vertebral fractures: a prospective follow-up study in 102 consecutive patients. 2008;2(1):1-10.
8. Baz AB, Akalin S, Kiliçaslan ÖF, Tokatman B, Arik H, Duygun FJTKJoMS. Efficiency of balloon kyphoplasty in the treatment of osteoporotic vertebral compression fractures. 2016;62(3):E49.
9. Yang S, Chen C, Wang H, Wu Z, Liu L. A systematic review of unilateral versus bilateral percutaneous vertebroplasty/ percutaneous kyphoplasty for osteoporotic vertebral compression fractures. Acta orthopaedica et traumatologica turcica. 2017;51(4):290-297.
10. Pradhan BB, Bae HW, Kropf MA, Patel VV, Delamarter RB. Kyphoplasty reduction of osteoporotic vertebral compression fractures: correction of local kyphosis versus overall sagittal alignment. Spine. 2006;31(4):435-441.