NỘI SOI TÁN SỎI ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA BẰNG LASER HOLMIUM Ở BỆNH NHÂN 101 TUỔI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG

Lương Thành Đạt1,, Nguyễn Thành Đạt1, Trần Quang Lộc2,3, Tạ Xuân Trường1, Nguyễn Sinh Cung1, Thanh Tùng1
1 Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp
2 Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
3 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Báo cáo trường hợp bệnh nhân 101 tuổi nhiễm trùng đường mật do sỏi trong gan và sỏi ống mật chủ. Trên phim cắt lớp vi tính cho thấy sỏi đường mật đúc khuôn lấp kín đường mật nhánh phân thùy sau, một phần phân thùy trước và sỏi trong ống mật chủ. Bệnh nhân được nội soi tán sỏi xuyên gan qua da bằng laser holmium. Sau tán sỏi, chụp đường mật không thấy sỏi còn sót lại. Bệnh nhân có biểu hiện cải thiện lâm sàng và được xuất viện sau 7 ngày nằm viện. Qua ca lâm sàng này cho thấy tính hiệu quả và an toàn của phương pháp tán sỏi xuyên gan qua da ở bệnh nhân lớn tuổi

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ran X, Yin B, Ma B. Four Major Factors Contributing to Intrahepatic Stones. Gastroenterol Res Pract. 2017; 2017: 7213043. doi:10.1155/ 2017/7213043
2. Tuấn TA, Định NQ. Đánh giá kết quả và độ an toàn của kỹ thuật lấy sỏi mật qua da ở bệnh nhân tắc mật do sỏi. Tạp chí y học Việt Nam. 2021; 1-2; 498; 1-3. doi.org/10.51298/vmj.v498i2.158
3. Binh NT, Dung LV, My TTT, Duc NM. Percutaneous Transhepatic Holmium Laser Lithotripsy for Giant Biliary Stones. J Clin Imaging Sci. 2021;11:55. doi:10.25259/JCIS_179_2021
4. Lodha M, Chauhan AS, Puranik A, et al. Clinical Profile and Evaluation of Outcomes of Symptomatic Gallstone Disease in the Senior Citizen Population. Cureus. 14(8):e28492. doi:10.7759/cureus.28492
5. Lorio E, Patel P, Rosenkranz L, Patel S, Sayana H. Management of Hepatolithiasis: Review of the Literature. Curr Gastroenterol Rep. 2020;22(6):30. doi:10.1007/s11894-020-00765-3
6. Ierardi AM, Fontana F, Petrillo M, et al. Percutaneous transhepatic endoscopic holmium laser lithotripsy for intrahepatic and choledochal biliary stones. Int J Surg. 2013;11 Suppl 1:S36-39. doi:10.1016/S1743-9191(13)60011-4
7. Patel SN, Rosenkranz L, Hooks B, et al. Holmium-yttrium aluminum garnet laser lithotripsy in the treatment of biliary calculi using single-operator cholangioscopy: a multicenter experience (with video). Gastrointest Endosc. 2014; 79(2):344-348. doi:10.1016/j.gie.2013.07.054
8. Shamamian P, Grasso M. Management of complex biliary tract calculi with a holmium laser. J Gastrointest Surg. 2004; 8(2):191-199. doi:10. 1016/j.gassur.2003.10.007
9. Ierardi AM, Rodà GM, Di Meglio L, et al. Percutaneous Transhepatic Electrohydraulic Lithotripsy for the Treatment of Difficult Bile Stones. J Clin Med. 2021; 10(7):1372. doi:10. 3390/jcm10071372