ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỐI HỢP GƯƠNG TRỊ LIỆU TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BÀN TAY TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT NỮA NGƯỜI

Nguyễn Huy Ngọc1,, Nguyễn Quang Ân2
1 Sở Y Tế Phú Thọ
2 Trường Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: phương pháp gương trị liệu mang lại hiệu quả trong phục hồi chức năng vận động chi trên, mức chi phí thấp, dễ thực hiện. Mục tiêu: đánh giá kết quả phối hợp gương trị liệu trong phục hồi chức năng bàn tay trên bệnh nhân liệt nửa người ở giai đoạn hồi phục do nhồi máu não. Phương pháp: nghiên cứu can thiệp có đối chứng 60 người bệnh chia thành 2 nhóm, nhóm can thiệp được phối hợp gương trị liệu trong phục hồi chức năng bàn tay tại Đơn vị Phục hồi chức năng Thần kinh - đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2021. Kết quả: sau 1 tháng can thiệp phối hợp gương trị liệu mức độ vận động bàn tay liệt gia tăng; mức độ khéo léo bàn tay liệt gia tăng; mức độ độc lập trong sinh hoạt hàng ngày gia tăng hơn so với nhóm chứng (p<0,05). Kết luận: phối hợp gương trị liệu trong phục hồi chức năng bàn tay trên bệnh nhân liệt nửa người ở giai đoạn hồi phục do nhồi máu não mang lại kết quả tốt

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Phạm Ngọc Anh (2005), Bước đầu đánh giá hiệu quả hoạt động trị liệu trong PHCN chi trên ở bệnh nhân liệt nửa người do nhồi máu não, Luận văn chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội.
2. Trần Việt Hà (2013), Đánh giá hiệu quả phục hồi chức năng chi trên ở bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não theo trương chình GRASP, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội.
3. Lê Đức Hinh (2001), ''Tình hình tai biến mạch máu não hiện nay ở các nước Châu Á'', Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học Bệnh viên Bạch Mai, 2, tr. 450-453.
4. Nguyễn Thị Kim Liên (2011), Nghiên cứu phục hồi chức năng bàn tay trên bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não, Luận án tiến sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, tr. 90-95.
5. Stevens JA, Stoykov ME (2003), "Using motor imagery in the rehabilita-tion of hemiparesis", Arch Phys Med Rehabil, pp. 84:1090-2.
6. Vũ Thị Kim Thanh (2012), Đánh giá hiệu quả phục hồi chức năng vận động chi trên ở bệnh nhân tai biến nhồi máu vùng trên lều, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội, tr. 55.
7. Yavuzer G, Selles R, Sezer N, et al. (2008), "Mirror therapy improves hand function in subacute stroke: a randomized con-trolled trial", Arch Phys Med Rehabil, 89, pp. 393-398.