KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM NHIỄM VÙNG HÀM MẶT TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI NĂM 2023

Nguyễn Tiến Thành1,, Phạm Như Hải2, Lê Ngọc Tuyến1
1 Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội
2 Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Viêm nhiễm vùng hàm mặt là một bệnh lý hay gặp, một trong những nguyên nhân khiến bệnh nhân phải điều trị tại bệnh viện do những tiến triển nặng và các biến chứng dẫn đến nguy cơ gây tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời. Đây là một nghiên cứu nhằm đánh giá biểu hiện, các yếu tố ảnh hưởng, kết quả điều trị và các yếu tố dự đoán tiên lượng trên nhóm bệnh nhân bị viêm nhiễm vùng hàm mặt. Nghiên cứu này được tiến hành tại Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, bệnh viện Răng hàm mặt Trung Ương Hà Nội từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023 sau khi được phê duyệt bởi Hội đồng đạo đức Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội. Đánh giá trên 64 đối tượng tham gia nghiên cứu  ghi nhận kết quả điều trị thành công không biến chứng 58 đối tượng (90.6%), thành công có biến chứng 6 đối tượng (9.4%) và không ghi nhận trường hợp nào kết quả điều trị thất bại.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sjamsudin E, Nurwiadh A, Adiantoro S, Muharty A, Nusjirwan R. Ludwig’s Angina as an Odontogenic Infection: Management and Characteristics of Fifteen Patients.
2. Miloro M, Ghali G, Larsen PE, Waite PD. Peterson's principles of oral and maxillofacial surgery. vol 1. Springer; 2004.
3. Christensen B, Han M, Dillon JK. The cause of cost in the management of odontogenic infections 1: a demographic survey and multivariate analysis. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2013;71(12):2058-2067.
4. Rosca O, Bumbu BA, Ancusa O, et al. The Role of C-Reactive Protein and Neutrophil to Lymphocyte Ratio in Predicting the Severity of Odontogenic Infections in Adult Patients. Medicina (Kaunas). Dec 22 2022; 59(1)doi: 10.3390/ medicina59010020
5. Mirochnik R, Araida S, Yaffe V, Abu El-Naaj I. C-reactive protein concentration as a prognostic factor for inflammation in the management of odontogenic infections. Br J Oral Maxillofac Surg. Dec 2017; 55(10): 1013-1017. doi:10.1016/ j.bjoms.2017.10.006
6. Yankov YG, Bocheva Y. Comparative Characterization of Procalcitonin (Sensitivity, Specificity, Predictability, and Cut-Off Reference Values) as a Marker of Inflammation in Odontogenic Abscesses of the Head and Neck in the Female Population. Cureus. Nov 2023; 15(11): e48207. doi:10.7759/cureus.48207
7. Heim N, Wiedemeyer V, Reich RH, Martini M. The role of C-reactive protein and white blood cell count in the prediction of length of stay in hospital and severity of odontogenic abscess. J Craniomaxillofac Surg. Dec 2018;46(12):2220-2226. doi:10.1016/j.jcms.2018.10.013