ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHI THOÁT VỊ BẸN BẨM SINH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU KÍN ỐNG PHÚC MẠC TINH KẾT HỢP KIM ENDONEEDLE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH

Lê Thị Vân1,, Hoàng Thị Thu Hà1, Nguyễn Thị Huyền Trang1
1 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhi thoát vị bẹn bẩm sinh được điều trị bằng phẫu thuật nội soi khâu kín ống phúc mạc tinh kết hợp kim Endoneedle tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 29 bệnh nhi thoát vị bẹn bẩm sinh được điều trị bằng phẫu thuật nội soi khâu kín ống phúc mạc tinh kết hợp kim Endoneedle tại Khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định trong thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2023. Kết quả: Tuổi mắc bệnh trung bình 5,72 tuổi, nhỏ nhất là 2 tuổi, lớn nhất là 13 tuổi. Bệnh gặp nhiều ở trẻ nam hơn trẻ nữ. Triệu chứng cơ năng thường gặp là khối phồng vùng bẹn, bìu hay môi lớn. Kết quả siêu âm có 55,2% bệnh nhi có khối thoát vị. Kết luận: Thoát vị bẹn có đặc điểm lâm sàng đa dạng, chủ yếu biểu hiện với khối phồng vùng bẹn, bìu hay môi lớn. Phần lớn bệnh nhi siêu âm có hình ảnh khối thoát vị.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ (2016). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ. Đề tài cơ sở năm 2016
2. Gauderer (2014). Hernias of the inguinal region. Operative Pediatric Surgery, 489-509
3. Phạm Duy Hiền (2019). Đánh giá kết quả bước đầu của phẫu thuật nội soi có sử dụng kim Endoneedle hỗ trợ điều trị thoát vị bẹn ở trẻ em, Tạp chí Y dược học, 35-37.
4. Nguyễn Việt Hoa, Phạm Quang Hùng, Vũ Hồng Tuân (2022). Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn ở trẻ em có sử dụng kim xuyên qua da tự chế. Tạp chí Y học Việt Nam, 2022, 510(1), 245-249
5. Nguyễn Lê Gia Kiệt (2022). Phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn gián tiếp ở trẻ em bằng kim khâu xuyên qua da. Tạp chid Y dược Cần Thơ – số 59/2023
6. Thomas D. T., Göcmen K. B., Tulgar S., Boga I (2016). Percutaneous internal ring suturing is a safe and effective method for the minimal invasive treatment of pediatric inguinal hernia: Experience with 250 cases. J Pediatr Surg, 2016, 51(8), 1330-1335
7. Saisamone Thammavone (2022). Đặc điểm lâm sàng của những bệnh nhân thoát vị bẹn được điều trị bằng phẫu thuật nội soi đặt lưới ngoài phúc mạc tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tạp chí Y học Việt Nam, tập 528 tháng 7 số chuyên đề 2023
8. Đặng Thị Huyền Trang (2017). Đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn bẩm sinh ở trẻ em. Luận văn bác sỹ nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội.