NỒNG ĐỘ CỦA MỘT SỐ IMMUNOGLOBULINE Ở BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HUYẾT NẶNG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC NỘI KHOA, BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Đồng Xuân Tuyến1, Ninh Quốc Đạt1, Tạ Anh Tuấn1,2,
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Nhi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát nồng độ của một số Immunoglobuline ở bệnh nhi nhiễm khuẩn huyết. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả một loạt ca bệnh trên 138 bệnh nhi nhiễm trùng huyết được điều trị tại khoa Điều trị tích cực nội khoa, bệnh viện Nhi trung ương từ tháng 5/2022 đến 7/2023. Kết quả: 26 bệnh nhân có giảm nồng độ Immunoglobuline trong đó giảm đơn thuần IgM và IgG là có 57,7% và 30,8%. Có 11,5% giảm IgG+IgM. 52 trường hợp tăng nồng độ Immunoglobuline thì tăng IgA đơn thuần chiếm tỷ lệ cao nhất với 44,2%, tăng đồng thời IgM + IgA với 23,1%; tăng thấp nhất là đồng thời IgA+IgG với 1,9%. Tăng cả (IgA + IgG +IgM) có 17,3%. Không có sự khác biệt về thay đổi nồng độ IgA, IgG và IgM giữa nhóm nhiễm khuẩn khuyết có sốc và không có sốc. Kết luận: Có tình trạng thay đổi nồng độ cả tăng và giảm một số Immunoglobuline miễn dịch  (IgG, IgM và IgM) ở bệnh nhi nhiễm khuẩn huyết nặng. Tuy nhiên không có sự khác biệt về sự thay đổi nồng độ của IgG, IgM và IgA giữa hai nhóm nhiễm khuẩn huyết có sốc và không có sốc

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, et al. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990–2017: Analysis for the Global Burden of Disease Study. The Lancet. 2020; 395 (10219): 200-211. doi: 10.1016/S0140-6736 (19)32989-7
2. Feuerecker M, Sudhoff L, Crucian B, et al. Early immune energy towards recall antigens and mitogens in patients at the onset of septic shock. Sci Rep. 2018;8(1):1754. doi:10.1038/s41598-018-19976-w
3. Goldstein B, Giroir B, Randolph A et al. International pediatric sepsis consensus conference: Definitions for sepsis and organ dysfunction in pediatrics. Pediatr Crit Care Med. 2005;6(1):2-8.
4. Trần Thị Chi Mai, Lương Thị Nghiêm. Sổ Tay Khoảng Tham Chiếu.; 2021. Bv Nhi trung ương.
5. Tạ Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thu Hà. Mối liên quan giữa rối loạn đông cầm máu và suy chức năng đa cơ quan trên bệnh nhi sốc nhiễm khuẩn tại khoa Điều trị tích cực nội, Bệnh viện Nhi Trung ương. VMJ. 2021; 504(2). doi: 10.51298/ vmj.v504i2.926
6. Larsen GY, Mecham N, Greenberg R et al. An emergency department septic shock protocol and care guideline for children initiated at triage. Pediatrics. 2011;127(6):e1585-1592. doi:10.1542/ peds.2010-3513
7. El Sawy I, El-Nawawy A, El Deriny G, et al. Immunoglobulin deficiency among children with severe, overwhelming sepsis admitted to Alexandria University Pediatric Intensive Care Unit: a cross-sectional study. Alex J Pediatr. 2021;34(3):243. doi:10.4103/1687-9945.337836
8. Alagna L, Meessen JMTA, Bellani G, et al. Higher levels of IgA and IgG at sepsis onset are associated with higher mortality: results from the Albumin Italian Outcome Sepsis (ALBIOS) trial. Ann Intensive Care. 2021;11(1):161. doi:10.1186/ s13613-021-00952-z
9. Võ Hữu Hội và Võ Tấn Ngà. Khảo sát rối loạn miễn dịch ở bệnh nhi nhiễm trùng tại khoa Nhi cấp cứu-Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Tạp chí Nhi khoa, 2022, 15,4.