ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG VẬN ĐỘNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH SA SÚT TRÍ TUỆ CAO TUỔI

Trần Viết Lực1,2,, Hà Ngọc Mai1, Nguyễn Thị Thu Hương1,2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá khả năng vận động và một số yếu tố liên quan ở người bệnh cao tuổi có sa sút trí tuệ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 71 người bệnh ³ 60 tuổi được chẩn đoán sa sút trí tuệ khám và điều trị tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương. Đánh giá khả năng vận động sử dụng test đứng lên và đi (Timed Up and Go test). Kết quả: Tỉ lệ người bệnh có suy giảm khả năng vận động là 80,3%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa nguy cơ ngã, tình trạng phụ thuộc trong hoạt động chức năng hàng ngày (Barthel Index) với suy giảm khả năng vận động (p<0,05). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa giảm khả năng vận động và và tuổi, giới và các bệnh đồng mắc (tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, tai biến mạch não, suy tim), phân loại sa sút trí tuệ và mức độ sa sút trí tuệ và các hội chứng lão khoa khác như sử dụng nhiều thuốc, suy dinh dưỡng, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, tiểu không tự chủ, IADL. Kết luận: tỷ lệ suy giảm khả năng vận động rất cao và có mối liên quan với nguy cơ ngã cao, phụ thuộc trong hoạt động chức năng hàng ngày (Barthel Index).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Emmady PD, Tadi P. Dementia. In: StatPearls. StatPearls Publishing; 2021. Accessed November 27, 2021. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/ NBK557444/
2. Jutkowitz E, Kane RL, Gaugler JE, MacLehose RF, Dowd B, Kuntz KM. Societal and Family Lifetime Cost of Dementia: Implications for Policy. J Am Geriatr Soc. 2017;65(10):2169-2175. doi:10.1111/jgs.15043
3. Caspersen CJ, Powell KE, Christenson GM. Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. Public Health Rep Wash DC 1974. 1985;100(2):126-131.
4. Davis DHJ, Rockwood MRH, Mitnitski AB, Rockwood K. Impairments in mobility and balance in relation to frailty. Arch Gerontol Geriatr. 2011; 53(1):79-83. doi:10.1016/j.archger. 2010.06.013
5. Podsiadlo D, Richardson S. The timed “Up & Go”: a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc. 1991; 39(2): 142-148. doi: 10.1111/ j.1532-5415.1991. tb01616.x
6. Shumway-Cook A, Brauer S, Woollacott M. Predicting the probability for falls in community-dwelling older adults using the Timed Up & Go Test. Phys Ther. 2000;80(9):896-903.
7. Lee JE, Shin DW, Jeong SM, et al. Association Between Timed Up and Go Test and Future Dementia Onset. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018;73(9):1238-1243. doi:10.1093/gerona/glx261
8. van Iersel MB, Hoefsloot W, Munneke M, Bloem BR, Olde Rikkert MGM. Systematic review of quantitative clinical gait analysis in patients with dementia. Z Gerontol Geriatr. 2004; 37(1):27-32. doi:10.1007/s00391-004-0176-7
9. Falvey JR, Gustavson AM, Price L, Papazian L, Stevens-Lapsley JE. Dementia, Comorbidity, and Physical Function in the Program of All Inclusive Care for the Elderly. J Geriatr Phys Ther 2001. 2019;42(2): E1-E6. doi: 10.1519/JPT. 0000000000000131