THỰC TRẠNG KIẾN THỨC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGƯỜI BỆNH TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TẠI 4 XÃ PHƯỜNG THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH TỈNH NAM ĐỊNH

Nguyễn Thị Huế1,
1 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu 76 người bệnh tai biến mạch máu não tại 4 xã/phường thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định với phương pháp điều tra cắt ngang nhằm mô tả kiến thức phục hồi chức năng của người bệnh tai biến mạch máu não. Kết quả có 13,2% đối tượng có kiến thức tốt về phục hồi chức năng tai biến mạch máu não; 53,9% có kiến thức trung bình và 32,9% có kiến thức kém. 72,4% đối tượng có nhu cầu được cung cấp kiến thức, hướng dẫn phục hồi chức năng tai biến mạch máu não từ cán bộ y tế. 67,1% đối tượng có nhu cầu được hỗ trợ về tâm lý; 47,9% có nhu cầu hỗ trợ về mặt xã hội và 55,3% mong muốn được hỗ trợ về mặt giao tiếp. Nghiên cứu cho thấy cán bộ y tế xã/phường cần nâng cao kiến thức về phục hồi chức năng cho người bệnh tai biến mạch máu não từ đó người bệnh có ý thức hơn trong sự kiên trì và tập luyện phục hồi chức năng, dần dần họ có thể độc lập trong cuộc sống và tái hoà nhập cộng đồng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Cổng thông tin Bộ Y tế, Mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 ca đột quỵ, nhiều người trẻ tuổi mắc bệnh nguy hiểm này - Tin nổi bật. Available from: https://moh.gov.vn/tin-noi-bat
2. TS. Nguyễn Thị Xuyên, Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định, Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, tài liệu số 1 phục hồi chức năng sau tai biến mạch máu não. Available from: http://thuvienso.ndun.edu.vn
3. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2022), thực trạng kiến thức về phục hồi chức năng của người bệnh tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2022- Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
4. Phạm Thị Hoàng Yến (2016). Thay đổi kiến thức về phục hồi chức năng cho người bệnh sau tai biến mạch máu não của người chăm sóc chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định - Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định.
5. Michael W. O'Dell, Stroke Rehabilitation and Motor Recovery. 2023 Apr 1;29(2):605-627. doi: 10.1212/CON.0000000000001218.
6. Nguyễn Thị Lan và cộng sự (2018), cải thiện khả năng nhận thức của người chăm sóc chính về phục hồi vận động cho người bệnh đột quỵ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, tập 1 số 3 năm 2018.