BỆNH CƠ TIM THÂM NHIỄM AMYLOIDOSIS CHUỖI NHẸ: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG

Trương Phi Hùng1,2,
1 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2 Bệnh viện Chợ Rẫy

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bệnh cơ tim thâm nhiễm amyloidosis chuỗi nhẹ là một bệnh lý do sự lắng đọng các sợi amyloid vào cơ tim được hình thành từ sự loạn sản của các tương bào (plasma cell). Đây là một trong những nguyên nhân gây suy tim, đặc biệt trong suy tim phân suất tống máu bảo tồn mà các nhà lâm sàng cần nhận diện và chẩn đoán sớm vì triệu chứng không đặc hiệu và tiên lượng thường xấu nếu chẩn đoán trễ. Chúng tôi xin trình bày một trường hợp nhập viện vì suy tim với phân suất tống máu bảo tồn có nhiều đặc điểm gợi ý đến bệnh amyloidosis trên lâm sàng và hình ảnh học. Bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm bổ sung để xác định chẩn đoán và được điều trị bước đầu với hóa trị trong nội viện. Đây là một trường hợp khá điển hình về bệnh cơ tim thâm nhiễm amyloidosis mà chúng ta có thể gặp trong thực hành lâm sàng.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Maurer MS, Elliott P, Comenzo R, Semigran M, Rapezzi C. Addressing Common Questions Encountered in the Diagnosis and Management of Cardiac Amyloidosis. Circulation. Apr 4 2017; 135(14): 1357-1377. doi:10.1161/ circulationaha. 116.024438
2. Kittleson MM, Ruberg FL, Ambardekar AV, et al. 2023 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Comprehensive Multidisciplinary Care for the Patient With Cardiac Amyloidosis: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. Journal of the American College of Cardiology. Mar 21 2023;81(11):1076-1126. doi:10.1016/j.jacc.2022.11.022
3. Wechalekar Ashutosh D, Fontana M, Quarta CC, Liedtke M. AL Amyloidosis for Cardiologists. JACC: CardioOncology. 2022/11/01 2022; 4(4) :427-441. doi:10.1016/j.jaccao.2022.08.009
4. Oubari S, Naser E, Papathanasiou M, et al. Impact of time to diagnosis on Mayo stages, treatment outcome, and survival in patients with AL amyloidosis and cardiac involvement. European Journal of Haematology. 2021/10/01 2021; 107(4): 449-457. doi: https://doi.org/10.1111/ ejh.13681
5. Frederick L Ruberg MSM. Cardiac Amyloidosis. In: Braunwald PLROBDLMGFTDLBSDSE, ed. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine 12th Edition. Elsevier; 2022:1052-1060.
6. Kyrouac D, Schiffer W, Lennep B, et al. Echocardiographic and clinical predictors of cardiac amyloidosis: limitations of apical sparing. ESC heart failure. Feb 2022;9(1):385-397. doi: 10.1002/ehf2.13738
7. Merlini G, Dispenzieri A, Sanchorawala V, et al. Systemic immunoglobulin light chain amyloidosis. Nature reviews Disease primers. Oct 25 2018;4(1):38. doi:10.1038/s41572-018-0034-3
8. Kyriakou P, Mouselimis D, Tsarouchas A, et al. Diagnosis of cardiac amyloidosis: a systematic review on the role of imaging and biomarkers. BMC Cardiovascular Disorders. 2018/12/04 2018;18(1):221. doi:10.1186/s12872-018-0952-8