ẢNH HƯỞNG CỦA EPSTEIN-BARR VIRUS ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN GEN HK2 TRÊN BỆNH NHÂN U LYMPHO

Nguyễn Hoàng Việt1, Trần Thị Lan1, Phạm Phương Thảo1,2, Lê Hạ Long Hải1,3,
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội
3 Bệnh viện Da Liễu Trung Ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

U lympho là bệnh lý ung thư hạch bạch huyết với tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong cao trên toàn thế giới có liên quan tới Epstein-Barr virus (EBV), một thành viên của họ herpesvirus. Biểu hiện quá mức enzyme Hexokinase 2 (HK2) từ lâu đã được chứng minh là có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển một số dạng ung thư. Chưa từng có nghiên cứu nào đánh giá mức độ biểu hiện gen HK2 liên quan tới virus EBV trên bệnh nhân u lympho. Vì vậy nghiên cứu này đã tiến hành đánh giá ảnh hưởng của EBV đến biểu hiện của HK2 trong máu ngoại vi của 39 bệnh nhân được chẩn đoán mắc mới u lympho tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cùng 14 mẫu đối chứng từ nhóm khỏe mạnh. Tỷ lệ nhiễm EBV xác định được là 18/39 (46,2%) bằng kỹ thuật PCR và điện di, mức độ biểu hiện gen HK2 được đánh giá thông qua phương pháp qPCR. Kết quả cho thấy biểu hiện của HK2 giảm mạnh trong máu ngoại vi của nhóm u lympho so với nhóm đối chứng. Đặc biệt là biểu hiện HK2 giảm trong nhóm u lympho tế bào T dương tính EBV (p=0,03) và u lympho tế bào B âm tính với EBV (p=0,001), đều thuộc u lympho không Hodgkin (p=0,003). Điều này cho thấy rằng EBV liên quan chặt chẽ tới sự biểu hiện của HK2 trong u lympho tế bào B và T; gợi ý rằng biểu hiện HK2 và EBV trong máu ngoại vi của bệnh nhân u lympho không Hodgkin cần được quan tâm hơn trong những nghiên cứu tiếp theo

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. M. Vockerodt và c.s., “The Epstein–Barr virus and the pathogenesis of lymphoma”, The Journal of Pathology, vol 235, số p.h 2, tr 312–322, 2015, doi: 10.1002/path.4459.
2. “Hexokinase II: Cancer’s double-edged sword acting as both facilitator and gatekeeper of malignancy when bound to mitochondria | Oncogene”. Available at: https://www.nature.com/articles/1209603
3. “Hexokinase II integrates energy metabolism and cellular protection: Akting on mitochondria and TORCing to autophagy | Cell Death & Differentiation”. Available at: https://www.nature.com/articles/cdd2014173
4. Q. Fei và c.s., “Prognostic significance of Epstein–Barr virus DNA in NK/T-cell lymphoma: a meta-analysis”, OncoTargets and Therapy, vol 11, tr 997–1004, tháng 2 2018, doi: 10.2147/OTT.S153942.
5. L. Xiao và c.s., “Targeting Epstein–Barr virus oncoprotein LMP1-mediated glycolysis sensitizes nasopharyngeal carcinoma to radiation therapy”, Oncogene, vol 33, số p.h 37, Art. số p.h 37, tháng 9 2014, doi: 10.1038/onc.2014.32.
6. K. Bhalla và c.s., “Role of hypoxia in Diffuse Large B-cell Lymphoma: Metabolic repression and selective translation of HK2 facilitates development of DLBCL”, Sci Rep, vol 8, số p.h 1, tr 744, tháng 1 2018, doi: 10.1038/s41598-018-19182-8.
7. H. Zhao, G. Xiang, T. Shao, M. Wang, và W. Dai, “HK2 contributes to the proliferation, migration, and invasion of diffuse large B-cell lymphoma cells by enhancing the ERK1/2 signaling pathway”, Open Life Sciences, vol 18, số p.h 1, tháng 1 2023, doi: 10.1515/biol-2022-0726.
8. C. Liu, X. Wang, và Y. Zhang, “The Roles of HK2 on Tumorigenesis of Cervical Cancer”, Technol Cancer Res Treat, vol 18, tr 1533033819871306, tháng 1 2019, doi: 10.1177/1533033819871306.