TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN DẬY THÌ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI HUYỆN BA VÌ

Ngô Thị Thu Hương1,, Nguyễn Thị Thảo1, Đinh Thị Minh1, Nguyễn Mạnh Hùng1, Vũ Thị Mai Sao1, Nguyễn Thị Nga1, Nguyễn Thị Kim Dung1, Trần Ngọc Sơn1
1 Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tình trạng dinh dưỡng và phát triển dậy thì của học sinh tiểu học được đánh giá qua cân nặng, chiều cao và BMI theo tuổi. Các chỉ số này sẽ phản ánh các vấn đề về sức khỏe của trẻ và sự tăng trưởng của trẻ trong quá trình phát triển, có ảnh hưởng lớn đến tầm vóc của trẻ trong tương lai. Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm phát triển thể chất và tình trạng dậy thì của học sinh tiểu học tại các trường tiểu học ở Ba Vì. Đối tượng nghiên cứu: 1668 học sinh tiểu học tại một số trường được lựa chọn tại huyện Ba Vì. Phương pháp: Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Cỡ mẫu: thuận tiện. Kết quả: Tỷ lệ giữa nhóm 7:8:9 tuổi tham gia nghiên cứu là như nhau (29,6%: 32,9% 37,5%). Cân nặng theo tuổi của nam và nữ như nhau. Chiều cao trung bình theo tuổi ở trẻ nam 8 tuổi và 9 tuổi cao hơn trẻ nữ. Tỷ lệ trẻ nữ nhẹ cân <-2SD là 12% cao hơn so với trẻ nam. Tỷ lệ trẻ nam thừa cân và béo phì lần lượt là (6,9%: 1,6%) cao hơn nữ (2,0% và 0,3%). BMI trung bình của xã Cam Thượng: Vật Lại: Vạn Thắng lần lượt là: 16,3: 16,3: 15,9. Tỷ lệ dậy thì sớm ở trẻ nữ là 5,6%, đang đậy thì là 3,6%. 90,9% chưa dậy thì. Kết luận: Tỷ lệ nữ ở thể nhẹ cân và thấp còi so với tuổi cao hơn trẻ nam.Tỷ lệ trẻ nam thừa cân và béo phì cao hơn nữ. Tỷ lệ trẻ có tình trạng dậy thì sớm còn cao 5,6%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Viện Dinh dưỡng, UNICEF. Báo cáo tóm tắt tổng điều tra dinh dưỡng2019-2020 (2021).
2. Ngô Thị Xuân, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Lâm (2019) Hiệu quả của một số giải pháp can thiệp làm gaimr thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học tại thành phố Bác Ninh giai đoạn 2016-2018. Tạp chí Y học dự phòng,29 (5),23-24
3. Kota AS, Ejaz S. Precocious puberty. IN: StatPearls. In: StatPearls. StatPearls Publishing; 2023. Accessed September 18, 2023.
4. Nguyễn Hữu Ngự, Trương Hồng Sơn, Lê Việt Anh. 2022. Đặc điểm tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 7 đến 10 tuổi tại một số trường tiểu học, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Tạp chí Y học Việt Nam. số 520. 1B. 57-61
5. Nguyễn Song Tú, Traàn Thúy Nga và cs. 2017. Thực trạng đinh ưỡng học sinh tiểu học 7-10 tuổitại 5 xã của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên năm 2017. Tạp chí y học dự phòng ,6 (27)
6. Lê Thị Hiệp, Lê Danh Tuyên và cs. 2022. Tình trạng dinh dưỡng của học sinh tiểu học ở ba tỉnh miền Bắc năm 2020. Tạp chí y học việt nam No1. 190- 193