CAN THIỆP ĐIỆN QUANG ĐIỀU TRỊ BIẾN CHỨNG ĐƯỜNG MẬT SAU GHÉP GAN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG

Lê Đình Công1, Nguyễn Văn Sang2,, Ngô Văn Hùng1, Nguyễn Văn Long1, Hoàng Văn Hưởng1
1 Bệnh viện Nhi Trung ương
2 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Sự phát triển của kỹ thuật ghép gan từ người cho sống làm giảm tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân mắc bệnh gan giai đoạn cuối. Việc đảm bảo lưu thông mật-ruột đóng vai trò quan trọng trong sự sống sót của mảnh ghép. Các biến chứng đường mật làm tăng tỷ lệ suy mảnh ghép và thải ghép, trong đó biến chứng phổ biến nhất là hẹp đường mật. Hiện nay, can thiệp điện quang đã trở thành một phương pháp điều trị rộng rãi, hiệu quả và ít xâm lấn trong điều trị các biến chứng đường mật sau ghép gan. Chúng tôi mô tả một trường hợp lâm sàng trẻ nam 14 tuổi có biến chứng hẹp miệng nối mật ruột sau ghép gan từ người cho sống 3 tháng, đã được điều trị thành công bằng can thiệp điện quang tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyen N TT. Biliary Reconstruction in Pediatric Liver Transplantation: A Case Report of Biliary Complications and Review of the Literature. J Liver. 2015;04(02).
2. Daniel K, Said A. Early Biliary complications after liver transplantation: Early Biliary Complications After LT. Clinical Liver Disease. 2017;10(3):63-67.
3. Sharma S, Gurakar A, Jabbour N. Biliary strictures following liver transplantation: Past, present and preventive strategies. Liver Transpl. 2008;14(6):759-769.
4. Laurence JM, Sapisochin G, DeAngelis M, et al. Biliary complications in pediatric liver transplantation: Incidence and management over a decade. Liver Transpl. 2015;21(8):1082-1090.
5. Seehofer D, Eurich D, Veltzke-Schlieker W, Neuhaus P. Biliary Complications After Liver Transplantation: Old Problems and New Challenges. American Journal of Transplantation. 2013;13(2):253-265.
6. Uller W, Wohlgemuth W, Hammer S, et al. Percutaneous Treatment of Biliary Complications in Pediatric Patients After Liver Transplantation. Fortschr Röntgenstr. 2014;186(12):1127-1133.
7. Zemel G, Zajko A, Skolnick M, Bron K, Campbell W. The role of sonography and transhepatic cholangiography in the diagnosis of biliary complications after liver transplantation. American Journal of Roentgenology. 1988; 151(5):943-946.
8. Lee HW, Shah NH, Lee SK. An Update on Endoscopic Management of Post-Liver Transplant Biliary Complications. Clin Endosc. 2017; 50(5): 451-463.
9. Shibata T. Interventional radiology for post-transplant anastomotic complications. HR. 2017; 3(10):221.
10. Peregrin JH, Kováč J, Prchlík M, et al. Interventional Radiological Treatment of Paediatric Liver Transplantation Complications. Cardiovasc Intervent Radiol. 2020;43(5):765-774.