ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG SIGMA

Trịnh Lê Huy1, Mai Tiến Đạt2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị ung thư đại tràng sigma tại bệnh viện K từ 10/2015 đến tháng 7/2016. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu kết hợp tiến cứu trên55 bệnh nhân ung thư đại tràng sigma được phẫu thuật tại bệnh viện K từ 10/2015-7/2016. Kết quả: Phẫu thuật mở chiếm 81.8%, nội soi chiếm 18.2%. Thời gian phẫu thuật trung bình chung là 128 phút, giữa mổ nội soi và mổ mở không có sự khác biệt. Số lượng máu mất trung bình là 115ml, mổ nội soi mất ít máu hơn mổ mở. Thời gian có trung tiện trở lại trung bình 3.26 ngày, của mổ nội soi có thời gian ngắn hơn so với của mổ mở. Thời gian hậu phẫu trung bình là 10.28 ngày, mổ nội soi có thời gian ngắn hơn so với mổ mở. Mổ nội soi và mổ mở không có khác biệt về số lượng hạch trung bình vét được và tỷ lệ vét được từ 12 hạch trở lên. Kết luận: Phẫu thuật nội soi cho thấy hiệu quả phẫu thuật cũng như độ an toàn tương đương mổ mở trong khi cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm nguy cơ một số biến chứng sau mổ nên cần được áp dụng rộng rãi cho bệnh nhân ung thư đại tràngsigma.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. SEER (2014), SEER stat Fact Sheets: Colon and Rectum.
2. Nguyễn Văn Lệ (2008), "Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng tại bệnh viện Việt Đức từ 2003-2008", tr. 51.
3. A. I. Phipps, A. T. Chan, S. Ogino. Anatomic subsite of primary colorectal cancer and subsequent risk and distribution of second cancers. Cancer2013;119(17):3140-3147.
4. C. M. Wray, A. Ziogas, M. W. Hinojosa, et al. Tumor subsite location within the colon is prognostic for survival after colon cancer diagnosis. Dis Colon Rectum 2009;52(8):1359-1366.
5. Nguyễn Xuân Hùng (2002), Kết quả điều trị ung thư đại tràng tại bệnh viện Việt Đức trong 5 năm (1994-1998), Tạp chí y học thực hành, 11, 15-17.
6. Trịnh Hồng Sơn (1995), Nhận xét về chẩn đoán và điều trị 359 trường hợp ung thư đại tràng được mổ tại bệnh viện Việt Đức trong 8 năm(1986-1993), Tạp chí y học thực hành, 3, 25-27.
7. Chu Văn Đức (2010), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung thư đại tràng, Tạp chí y học thực hành, 5(715), 20-25.
8. Nguyễn Văn Xuyên (2010), Kết quả điều trị ung thư đại tràng Sigma bằng phẫu thuật triệt để qua 68 trường hợp tại Bệnh viện 103, Tạp chí y dược học quân sự, 7(32), 102-108.
9. K. M. Lin, D. M. Ota.Laparoscopic colectomy for cancer: an oncologic feasible option.Surg Oncol 2000;9(3):127-34.