BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG SIÊU ÂM TRỘN ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG SINH THIẾT TUYẾN TIỀN LIỆT

Nguyễn Tuấn Anh1, Nguyễn Quốc Đạt2, Bùi Văn Giang1,2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sinh thiết tuyến tiền liệt dưới siêu âm trộn ảnh cộng hưởng từ trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu trên những bệnh nhân có chỉ định sinh thiết tuyến tiền liệt, được siêu âm tuyến tiền liệt đường trực tràng và chụp cộng hưởng từ tại bệnh viện K3 từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2021. Các tổn thương quan sát được trên MRI nhưng không quan sát rõ được trên siêu âm sẽ được áp dụng siêu âm trộn ảnh khi sinh thiết để lấy chính xác mẫu mô tương ứng với tổn thương trên MRI (MRI Fusion Biopsy). Tiến hành đối chiếu kết quả giải phẫu bệnh của hai phương pháp sinh thiết để nhận xét giá trị của sinh thiết đích dưới siêu âm trộn ảnh. Kết quả: 2 trường hợp bệnh nhân đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn. Được sinh thiết đích dưới siêu âm trộn ảnh có kết quả giải phẫu bệnh tương đương sinh thiết hệ thống. Kết luận: Sinh thiết đích dưới siêu âm trộn ảnh có giá trị tương tự sinh thiết hệ thống tuyến tiền liệt trong chẩn đoán xác định ung thư tuyến tiền liệt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Bộ Y Tế ban hành 2020
2. Real-time Virtual Sonography for navigation during targeted prostate biopsy using magnetic resonance imaging data. Tomoaki Miyagawa. Internation Journal of Urology (2010).
3. Prostate Cancer Diagnosis PSA, Biopsy and Beyond by Kenneth G. Nepple M.D., Gerald L. Andriole (auth.), J. Stephen Jones (eds.) Chapter 12 Pain Prevention, chapter 14 Prostate biopsy techniques.
4. MRI–ultrasound fusion for guidance of targeted prostate biopsy. Leonard Marks, Shelena Young, Shyam Natarajan (2013).