CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA THANH THIẾU NIÊN MẮC HEN PHẾ QUẢN

Bùi Thị Hương1,2, Nguyễn Thị Diệu Thúy1
1 Đại học Y Hà nội
2 Bệnh viện sản nhi Nghệ An

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Hen là bệnh mạn tính ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống (CLCS) của người mắc bệnh. Mục tiêu: Đánh giá CLCS của thanh thiếu niên (TTN) mắc hen theo thang điểm AQLQ12+ (Asthma Quality of  Life Questionnaire for 12 years and older) và một số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 48 bệnh nhân Hen phế quản (HPQ)  từ 12 – 18 tuổi khám và điều trị dự phòng tại phòng khám Miễn dịch – dị ứng Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả: Tỷ lệ nam/nữ là 1,85/1, tuổi trung vị là 13 tuổi (12 – 18 tuổi), tỷ lệ tuân thủ điều trị là 67,4% với  70,8% đạt được kiểm soát hen. Tỷ lệ bệnh nhân  bị ảnh hưởng CLCS mức độ nặng là 8,3%, mức độ trung bình là 43,8%. Bệnh nhân nữ có CLCS thấp hơn nam. Nhóm HPQ mức độ trung bình, nặng bị ảnh hưởng CLCS cao gấp 9,67 lần so với nhóm HPQ nhẹ, nhóm không tuân thủ điều trị bị ảnh hưởng CLCS cao gấp 4,09 lần so với nhóm  tuân thủ điều trị. Tình trạng kiểm soát hen và CLCS có mối tương quan đồng biến ở mức cao (r = 0,686; p = 0,00). Chỉ số %FEV1 và CLCS có mối tương quan đồng biến ở mức thấp (r =0,334; p = 0,02). Kết luận: Hen phế quản ảnh hưởng đến CLCS ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Các yếu tố ảnh hưởng bao gồm  giới, mức độ nặng của bệnh, tuân thủ điều trị và kiểm soát hen.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Kaplan A, Price D. Treatment Adherence in Adolescents with Asthma. J Asthma Allergy 2020; 13:39–49.
2. Miadich SA, Everhart RS, Borschuk AP et al. Quality of Life in Children With Asthma: A Developmental Perspective. J Pediatr Psychol 2015; 40(7):672–679.
3. Alvim CG, Ricas J, Camargos PAM et al. Prevalência de transtornos emocionais e comportamentais em adolescentes com asma. J Bras Pneumol 2008; 34(4):196–204.
4. Schatz M, Christine AS, PharmD et al. Asthma Control Test: Reliability, validity, and responsiveness in patients not previously followed by asthma specialists. The journal of allergy and clinical immunology 2006; 117(3):549–556.
5. Chen D. Assessing the medication adherence report scale as a tool in pediatric asthma. Thesis (M.A.)-Boston University 2012
6. Juniper EF, Svensson K, Mörk AC et al. Modification of the asthma quality of life questionnaire (standardised) for patients 12 years and older. Health Qual Life Outcomes 2005; 3(1):58.
7. Burkhart PV, Svavarsdottir EK, Rayens MK et al. Adolescents with asthma: predictors of quality of life. J Adv Nurs 2009; 65(4):860–866.
8. Kosse RC, Koster ES, Kaptein AA et al. Asthma control and quality of life in adolescents: The role of illness perceptions, medication beliefs, and adherence. J Asthma 2020,57(10):1145–1154.