ĐÁNH GIÁ ĐỘ XƠ HÓA GAN BẰNG KỸ THUẬT REAL TIME ELASTOGRAPHY Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN VIRUS B MẠN TÍNH

Nguyễn Công Long1, Nguyễn Thị Thu Trang2, Vũ Trường Khanh1
1 Trung tâm tiêu hóa bệnh viện Bạch mai
2 Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ an

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá mức độ xơ hóa của gan bằng phương pháp đo độ đàn hổi gan (LFI) ở bệnh nhân viêm gan virus B mạn tính và xác định tính chính xác của chỉ số LFI so với mô bệnh học và fibroscan. Đối tượng và phương pháp: Tổng số 32 bệnh nhân chẩn đoán viêm gan virus B mạn tính được sinh thiết gan để phân loại mức độ xơ theo Metavir, tất cả các bệnh nhân được đo độ đàn hồi của gan và tính chỉ số LFI và tính chỉ số fibroscan, và so sánh giá trị đánh giá mức độ xơ của phương pháp đo mức độ đàn hồi gan với kết quả mô bệnh học và fibroscan. Kết quả: 32 bệnh nhân viêm gan virus B mạn tính được chẩn đoán bằng sinh thiết gan và đánh giá mức độ xơ dựa trên bảng điểm Metavir. Kết quả cho thấy trung bình chỉ số LFI khác nhau ở các giai đoạn xơ từ 1,45 ± 0,35 với F0 tới 3,59 ± 0,51 với F4 và có sự tương quan trực tiếp (r =0,9119) giữa chỉ số LFI và chỉ số Metavir (p<0,001). Cả phương pháp đo độ đàn hổi gan và fibroscan đều có giá trị dự báo chỉ số xơ. Kết luận: Nghiên cứu cho thấy rằng chỉ số LFI có liên quan chặt với chỉ số mô bệnh học và fibroscan, phương pháp đo độ đàn hồi gan trên siêu âm có thể sử dụng như một phương pháp dự báo mức độ xơ ở gan.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Công Long và cs, đánh giá đáp ứng điều trị viêm gan virus B mạn tính có HBeAg(+) và HBeAg(-) bằng entecavir. Đại học Y Hà Nội, 2012. luận án tiến sỹ y học.
2. Thảng, H.T., Sinh thiết gan; Bệnh tiêu hóa - gan mật. 2002: Nhà xuất bản Y học.
3. MD Fankun Meng, M.Y.Z., MD Qi Zhang và et al, Noninvasive Evaluation of Liver Fibrosis Using Real-time Tissue Elastography and Transient Elastography (FibroScan). J Ultrasound Med, 2015. 34: p. 403–410 |0278-4297 |www.aium.org.
4. Kenji Fujimoto, M.K., Akiko Tonomura et al, Non- invasive evaluation method of the Liver fibrosis using Real time tissue Elastography - Usefulness of Judgment liver fibrosis stage by liver fibrosis index (LF index). Kanzo, 2010: p. 51:539- 541.
5. Fujimoto, K.M., Kudo M et al, Novel Image analysis method using ultrasound elastography for noninvasive evaluation of hepatic fibrosis in patient with chronic hepatitis C. Oncology, 2013. 84 Suppl 1: p. 3- 12.
6. Ferraioli G, T.C., Malfitano A et al, Performance of Real time strain elastography, transient elastography, and aspartate to platelet ratio index in the assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C. AJR Am J Roentgenol, 2012. 199: p. 19-25.