KẾT QUẢ HÓA TRỊ PHÁC ĐỒ R-CHOP BỆNH U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B LỚN LAN TỎA

Phạm Duy Mạnh1, Trịnh Lê Huy1,2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị phác đồ R-CHOP bệnh u lympho ác tính không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 35 bệnh nhân được điều trị phác đồ R-CHOP tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 01/2015 đến tháng 06/2021. Kết quả: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng: Tuổi trung bình là 57±13,7, nam/nữ = 1,2:1. Phần lớn (94,3%) có toàn trạng tốt. Sờ thấy hạch ngoại vi là triệu chứng thường gặp nhất (40%). Khoảng 1/3 bệnh nhân có tổn thương ngoài hạch (34,3%). 65,7% bệnh nhân tăng LDH trước điều trị. Kết quả điều trị và độc tính của phác đồ: Tỉ lệ đạt ứng hoàn toàn sau 3 chu kì là 28,6%, sau 6 chu kì là 82,9%. Tỉ lệ bệnh nhân chưa tiến triển tại trung vị theo dõi 3 năm sau điều trị là 87,8%. Hạ bạch cầu hạt là độc tính thường gặp nhất (42,9%), chỉ có 5,8% gặp hạ bạch cầu độ 3,4. Các độc tính còn lại ít gặp, chủ yếu độ 1 và độ 2. Kết luận: Phác đồ R-CHOP đem lại hiệu quả cao trong khi an toàn và dung nạp tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., et al. (2021). Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: a cancer journal for clinicians, 71(3), 209-249.
2. Shi, Y., Han, Y., Yang, J., et al. (2019). Clinical features and outcomes of diffuse large B-cell lymphoma based on nodal or extranodal primary sites of origin: Analysis of 1,085 WHO classified cases in a single institution in China. Chinese journal of cancer research, 31(1), 152–161.
3. Rovira, J., Valera, A., Colomo, L., Setoain, X., Rodríguez, S., Martínez-Trillos, A., Giné, E., Dlouhy, I., Magnano, L., Gaya, A., Martínez, D., Martínez, A., Campo, E., & López-Guillermo, A. (2015). Prognosis of patients with diffuse large B cell lymphoma not reaching complete response or relapsing after frontline chemotherapy or immunochemotherapy. Annals of hematology, 94(5), 803–812.
4. Pfreundschuh, M., Trümper, L., Osterborg, A., Pettengell, R., Trneny, M., Imrie, K., Ma, D., Gill, D., Walewski, J., Zinzani, P. L., Stahel, R., Kvaloy, S., Shpilberg, O., Jaeger, U., Hansen, M., Lehtinen, T., López-Guillermo, A., Corrado, C., Scheliga, A., Milpied, N., … MabThera International Trial Group (2006). CHOP-like chemotherapy plus rituximab versus CHOP-like chemotherapy alone in young patients with good-prognosis diffuse large-B-cell lymphoma: a randomised controlled trial by the MabThera International Trial (MInT) Group. The Lancet. Oncology, 7(5), 379–391. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(06)70664-7
5. Coiffier, B., Thieblemont, C., Van Den Neste, E., Lepeu, G., Plantier, I., Castaigne, S., Lefort, S., Marit, G., Macro, M., Sebban, C., Belhadj, K., Bordessoule, D., Fermé, C., & Tilly, H. (2010). Long-term outcome of patients in the LNH-98.5 trial, the first randomized study comparing rituximab-CHOP to standard CHOP chemotherapy in DLBCL patients: a study by the Groupe d'Etudes des Lymphomes de l'Adulte. Blood, 116(12), 2040–2045. https://doi.org/10.1182/blood-2010-03-276246
6. Trần Xuân Dũng, (2018). Đánh giá kết quả điều trị bệnh u lympho ác tính không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa tái phát, Luận văn thạc sĩ y học, Đại học Y Hà Nội.
7. Phạm Thị Quế. (2012). Đánh giá kết quả điều trị hóa chất phác đồ r-chop trong u lympho ác tính không hodgkin tế bào B tại bệnh viện K, Luận văn thạc sĩ y học, Đại học Y Hà Nội.