TỔNG QUAN VỀ CÁC HÌNH THÁI DỊ HÌNH VÁCH NGĂN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH VÁCH NGĂN MŨI

Vũ Minh Ngọc1, Phạm Thị Bích Đào1
1 Trường Đại học Y Hà nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Tổng quan các hình thái dị hình vách ngăn và các phương pháp phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu được thực hiện theo hướng dẫn PRISMA. Cơ sở dữ liệu Pubmed/Medline được sử dụng để tìm kiếm các nghiên cứu trên thế giới. Các nghiên cứu về dị hình vách ngăn và các phương pháp phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn được tìm kiếm. Các thông tin cơ bản, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu được trích xuất. Kết quả nghiên cứu: Trong 6060 kết quả tìm kiếm, có 30 nghiên cứu phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn. Kết quả tổng quan 30 nghiên cứu cho thấy lệch vách ngăn và vẹo vách ngăn là hai hình thái dị hình vách ngăn phổ biến nhất. Các dạng phẫu thuật dị hình được nghiên cứu bao gồm phương pháp phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất, tiếp đến là các phương pháp phẫu thuật Killian, phẫu thuật chỉnh hình Cottle và phương pháp phẫu thuật vách ngăn mũi nhân tạo. Các phương pháp cho thấy ít tai biến,biến chứng và hiệu quả trong việc cải thiện tình trạng dị hình vách ngăn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. M. Moore và R. Eccles (2011), "Objective evidence for the efficacy of surgical management of the deviated septum as a treatment for chronic nasal obstruction: a systematic review", Clin Otolaryngol, 36(2), tr. 106-13.
2. J. Teixeira, V. Certal, E. T. Chang và các cộng sự. (2016), "Nasal Septal Deviations: A Systematic Review of Classification Systems", Plast Surg Int, 2016, tr. 7089123.
3. L. Li, D. Han, L. Zhang và các cộng sự. (2012), "Aerodynamic investigation of the correlation between nasal septal deviation and chronic rhinosinusitis", Laryngoscope, 122(9), tr. 1915-9.
4. S. Vandenbroeck và M. Jorissen (2019), "Endoscopic septoplasty: literature review, surgical techniques and retrospective analysis at the University Hospitals Leuven", The Journal of Laryngology & Otology, 133(4), tr. 262-268.
5. Mmht van Egmond, M. M. Rovers, A. H. J. Tillema và các cộng sự. (2018), "Septoplasty for nasal obstruction due to a deviated nasal septum in adults: a systematic review", Rhinology, 56(3), tr. 195-208.
6. S. Vandenbroeck và M. Jorissen (2019), "Endoscopic septoplasty: literature review, surgical techniques and retrospective analysis at the University Hospitals Leuven", J Laryngol Otol, 133(4), tr. 262-268.