ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH THỦNG TẠNG RỖNG TRÊN X QUANG, CẮT LỚP VI TÍNH VÀ SIÊU ÂM Ổ BỤNG

Nguyễn Văn Thắng1, Nguyễn Thành Luân1, Đinh Việt Khôi1
1 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm hình ảnh bệnh lý thủng tạng rỗng trên x quang, cắt lớp vi tính và siêu âm ổ bụng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 31 bệnh nhân đến khám cấp cứu bụng và được chẩn đoán xác định là thủng tạng rỗng tại bệnh  viện Hữu Nghị Việt Đức từ 11/2020 đến  05/2021. Kết quả: Tổng cộng 31 BN, bao gồm 23 nam (74.2%) và 8 nữ (25.8%). Tuổi mắc bệnh trung bình 53,77±21,9. Thủng tá tràng chiếm tỷ lệ cao nhất (32.25%), tiếp đến là dạ dày và ruột non (25.8%). Trên x quang bụng cấp cứu, dấu hiệu dịch tự do ổ bụng chiếm 73.3%, dấu hiệu liềm hơi dưới hoành chiếm 23.3%. Trên cắt lớp vi tính ổ bụng, dấu hiệu khí ngoài ống tiêu hóa chiếm 74.2%, thâm nhiễm mỡ mạc treo chiếm 71%. Trên siêu âm ổ bụng, dấu hiệu “rèm cửa” chỉ thấy được ở 3 trường hợp (chiếm 13%).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hoàng, N., N.N. Thắng, and Đ.V. Thời;, Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng dạ dày - tá tràng tại bệnh viện Đà Nẵng. Tạp chí khoa học, 2010. 63: p. 63-69.
2. Sương, N.T.M. and L.Đ. Phong;, Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh Xquang thường qui ở bệnh nhân thủng tạng rỗng điều trị tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Tạp chí y học thực hành, 2013. 9(879): p. 65-68.
3. Tiệp, N.V. and Đ.V.D. ;, Chẩn đoán và điều trị tổn thương tạng rỗng trong chấn thương bụng kín tại bệnh viện Quân y 103. Tạp chí y dược học quân sự 2018. 9: p. 161-167.
4. Jiang, L., J. Wu, and X. Feng, The value of ultrasound in diagnosis of pneumoperitoneum in emergent or critical conditions: A meta-analysis. Hong Kong Journal of Emergency Medicine, 2018. 26(2): p. 111-117.
5. Grechenig, W., et al., Detection of pneumoperitoneum by ultrasound examination: an experimental and clinical study. Injury, 1999. 30(3): p. 173-8.