NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ MỘT SỐ CYTOKINE TRONG HUYẾT TƯƠNG CỦA BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG GHÉP TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ ĐỒNG LOÀI TỪ MÔ DÂY RỐN

Lê Thị Bích Phượng1, Đỗ Quyết2, Lê Văn Đông3, Cấn Văn Mão4, Nguyễn Lĩnh Toàn4, Nguyễn Viết Nhung5, Đồng Khắc Hưng2, Đỗ Minh Trung2
1 Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
2 Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y
3 Viện Y học Dự phòng Quân đội
4 Học viện Quân y
5 Bệnh viện Phổi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định nồng độ và đánh giá sự thay đổi nồng độ một số cytokine trong huyết tương của bệnh nhân (BN) bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) được ghép bằng tế bào gốc trung mô (TBGTM) đồng loài từ mô dây rốn và huyết tương giàu tiểu cầu. Đối tượng và phương pháp: Các mẫu huyết tương của 10 bệnh nhân BPTNMT được điều trị bằng phương pháp nội khoa và 18 BN được ghép bằng tế bào gốc trung mô (TBGTM) đồng loài từ mô dây rốn và huyết tương giàu tiểu cầu, được thu nhận tại Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh ở các thời điểm trước khi ghép tế bào gốc (0) và sau 1, 3, 7 và 12 tháng ghép tế bào gốc và được xét nghiệm định lượng nồng độ các cytokine IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IFN-γ, TNF-α và VEGF trong huyết tương bằng phương pháp ELISA. Kết quả: Nồng độ cytokine trước khi điều trị của nhóm chứng cao hơn nhưng không đáng kể so với nhóm điều trị (p>0,05), trừ TNF-α (p<0,05). Sau khi điều trị, ở nhóm chứng, IL-8, IL-1β, IL-6, IFN-γ và IL-10 có xu hướng tăng, trong khi TNF-α và VEGF giảm (p>0,05); ở nhóm điều trị, các cytokine đều giảm biểu hiện riêng IL-10 và VEGF tăng (p<0,05). Kết luận: Nồng độ cytokine viêm của bệnh nhân TBGTM được ghép bằng TBGTM dây rốn và huyết tương giàu tiểu cầu giảm và yếu tố tăng trưởng nội mô tăng sau khi điều trị có thể giúp cải thiện tình trạng viêm và tăng phục hồi mô bị tổn thương.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo