CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TUÂN THỦ CHẾ ĐỘ ĂN CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

Hà Thị Thu Trang1, Nguyễn Thanh Huyền2
1 Trường ĐH Y Dược- Đại học Quốc gia HN
2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mục đích của nghiên cứu là điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ chế độ ăn ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 (ĐTĐ type 2). Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: Một nghiên cứu được thiết kê mô tả tương quan. Dữ liệu được thu thập từ những bệnh nhân ĐTĐ type 2 theo dõi tại phòng khám nội của bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương(bệnh viện HMTU). Kết quả: Kết quả từ phân tích hồi quy logistic cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ chế độ ăn uống là tự hiệu quả bản thân của chế độ ăn kiêng (OR = 0,91, 95% CI = 0,84-0,99, p-value = 0,04) và thu nhập hộ gia đình hàng tháng 5-10 triệu VNĐ (OR = 2,99, 95 % CI = 1,12-7,93, p-value = 0,02) và thu nhập hộ gia đình hàng tháng> 10 triệu VNĐ (OR = 3,03, 95% CI = 1,08-8,47, p-value = 0,03).  Kết luận: Các phát hiện của nghiên cứu cung cấp thông tin cần thiết cho điều dưỡng và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các can thiệp để thúc đẩy tuân thủ chế độ ăn uống ở bệnh nhân ĐTĐ type 2 nên tập trung vào việc tăng cường tự hiệu quả bản thân của chế độ ăn kiêng và lồng ghép quản lý trong cuộc sống hàng ngày của họ có xét đến thu nhập hộ gia đình.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo