ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH NAM ĐỊNH

Ngô Văn Thư1
1 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng và một số chỉ số hóa sinh dinh dưỡng của bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tất cả các bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định từ 01/02/2022 đến 01/05/2022, đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn. Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang.  Kết quả: Cân nặng (kg) trung bình của bệnh nhân nam và nữ ở nhóm tuổi dưới 65 tuổi cao hơn cân nặng ở nhóm tuổi bằng và trên 65 tuổi. Theo BMI, có 52,4% bệnh nhân có nguy cơ suy dinh dưỡng, theo SGA là 51,7% và theo MNA là  43,2%. Tỷ lệ bệnh nhân dưới 65 tuổi thiếu máu, thiếu Albumin là 25,5% và 1,0%, trong khi bệnh nhân trên hoặc bằng 65 tuổi là 34,2% và 2,7%.  Kết luận: Cân nặng trung bình ở nhóm tuổi dưới 65 tuổi cao hơn nhóm tuổi bằng và trên 65 tuổi. Tỷ lệ thiếu máu, thiếu Albumin ở nhóm tuổi dưới 65 thấp hơn nhóm tuổi bằng và trên 65 tuổi. Cần kết hợp các phương pháp khác nhau để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân ở các nhóm tuổi khác nhau.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo