TẦN SUẤT KIỂU GEN CỦA BIẾN THỂ AGTR1 A1166C Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP

Trần Công Duy1,, Trương Quang Bình1
1 Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: xác định tần suất kiểu gen của biến thể gen AGTR1 A1166C ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu cắt ngang, mô tả trên các bệnh nhân NMCT cấp tại Khoa Nội Tim Mạch và Khoa Tim Mạch Can Thiệp, Bệnh viện Chợ Rẫy từ 01/2020 đến 09/2020. Kiểu gen của biến thể AGTR1 A1166C được xét nghiệm bằng phản ứng chuỗi polymerase. Kết quả: Nghiên cứu có 305 bệnh nhân NMCT cấp lần đầu với tuổi trung bình 63,3 ± 11,9 và 69,5% bệnh nhân nam. Rối loạn lipid máu (89,8%) và tăng huyết áp (79,0%) là các yếu tố nguy cơ bệnh mạch vành thường gặp nhất. Nghiên cứu có 64,6% trường hợp NMCT cấp ST chênh lên và 76,7% độ I theo phân loại Killip. Tỉ lệ kiểu gen AA, AC và CC của biến thể AGTR1 A1166C lần lượt là 90,2%; 9,5% và 0,3%. Kết luận: Kiểu gen CC có tần suất thấp nhất trong biến thể gen AGTR1 A1166C của bệnh nhân NMCT cấp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Araujo MA, Goulart lR, Cordeiro eR, et al. Genotypic interactions of renin-angiotensin system genes in myocardial infarction. Int J Cardiol. 2005;103(1):27-32.
2. Mehri S, Mahjoub S, Finsterer J, et al. The CC genotype of the angiotensin II type I receptor gene independently associates with acute myocardial infarction in a Tunisian population. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 2011;12:595–600.
3. Ngô Tuấn Hiệp. So sánh giá trị của các thang điểm nguy cơ trong tiên lượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Luận án Tiến sĩ Y học. Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. 2016.
4. Nguyễn Hoàng Hải. Nghiên cứu vai trò của acid uric trong tiên lượng hội chứng mạch vành cấp. Luận án Tiến sĩ Y học. Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. 2021.
5. PullaReddy BR, Muni B, Venkata K, et al. Angiotensin II type 1 receptor gene polymorphism in myocardial infarction patients. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 2009;10:174–178.
6. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth universal definition of myocardial infarction. Circulation. 2018;138:e618-e651. doi: 10.1161/CIR.0000000000000617.
7. Tiret L, Bonnardeaux A, Poirier O, et al. Synergistic effects of angiotensin-converting enzyme and angiotensin-II type 1 receptor gene polymorphisms on risk of myocardial infarction. Lancet. 1994;344:910-913.
8. Trần Thanh Tuấn. Vai trò của N-terminal Probrain Natriuretic Peptide (NT-proBNP) trong tiên lượng ngắn hạn nhồi máu cơ tim cấp. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú. Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. 2008.