NANG XƯƠNG CHẤN THƯƠNG Ở HÀM DƯỚI: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

Trương Nhựt Khuê1,, Kim Ngọc Khánh Vinh1, Ngô Anh Tài1, Trần Thị Kim Ngọc1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bệnh nhân nam, 19 tuổi, đến khám Răng - Hàm - Mặt, tình cờ phát hiện tổn thương ở xương hàm dưới sau khi chụp phim X quang răng kiểm tra. Tiền sử bệnh chưa ghi nhận có tổn thương chấn thương ở xương hàm dưới. Lâm sàng không ghi nhận triệu chứng sưng, đau, tê môi cằm, thử độ sống tuỷ răng với thử nghiệm điện các răng liên quan đáp ứng dương tính. Tổn thương được chẩn đoán là nang xương chấn thương xương hàm dưới, phương pháp điều trị là phẫu thuật cắt bỏ nang xương chấn thương xương hàm dưới và thực hiện giải phẫu bệnh lý. 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Copete M.A., Kawamata A., Langlais R.P. (1998), “Solitary bone cyst of the jaws: radiographic review of 44 cases”, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endodontol, 85(2), pp. 221–225.
2. Chapanov K., Kazakov S., Iliev G. (2020), “Traumatic bone cyst of the mandible: A Case Report” Med Inform, 7(2), pp. 1235-1240.
3. Deliverska E. (2020), “Traumatic bone cyst of the mandible: Case report”, Journal of IMAB–Annual Proceeding Scientific Papers, 26(2), pp. 3194-3197.
4. Eldaya R., Eissa O., Herrmann S., Pham J., Calle S., Uribe T. (2017), “Mandibular lesions: a practical approach for diagnosis based on multimodality imaging findings”, Contemporary Diagnostic Radiology, 40(6), pp. 1-7.
5. Farnoosh R., Zahra G., Ghazai S. (2019), “Traumatic bone cyst of mandibular: a case series”, Journal of Medical Case Reports, 13(300), pp. 1-8.
6. Howe GL. (1965), “Haemorrhagic cysts” of the mandible. I, Br J Oral Surg, 3(1), pp 55-76.
7. Nagori S.A., Jose A., Agarwal B., Bhatt K., Bhutia O., Roychoudhury A. (2014), “Traumatic bone cyst of the mandible in Langer-Giedion syndrome: a case report”, J Med Case Rep., 8, pp. 387.
8. Perdigão P., Silva E., Sakurai E., de Araújo N.S., Gomez R.S. (2003), “Idiopathic bone cavity: a clinical, radiographic, and histological study”, Br J Oral Maxillofac Surg., 41(6), pp. 407–409.