MỘT TỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỦY XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN XƠ TỦY NGUYÊN PHÁT TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG

Nguyễn Ngọc Dũng1,, Hải Quân1
1 Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu một số đặc điểm của tủy xyowng ở bệnh nhân xơ tủy nguyên phát tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có hồi cứu trên 43 người bệnh được được chẩn đoán xơ tủy nguyên phát tại Khoa Bệnh máu tổng hợp, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương từ tháng 1/2017 đến tháng 5/2022. Kết quả: Phần lớn bệnh nhân xơ tủy nguyên phát có mật độ tủy nghèo chiếm 65,1%, tủy xương giảm sinh dòng hồng cầu (chiếm 69,8%), đa phần người bệnh đều có rối loạn hình thái dòng hồng cầu. 53,5% bệnh nhân có dòng bạch cầu giảm sinh, rối loạn hình thái dòng bạch cầu chiếm 93%, chủ yếu rối loạn ở giai đoạn trung gian của bạch cầu hạt. 100% có tăng sinh xơ ở các mức độ khác nhau kèm theo rối loạn hình thái mẫu tiểu cầu (55,8% MTC kích thước lớn, nhân lớn  xù xì giảm múi; nhân trơ MTC chiếm 9,3%), MTC đứng thành từng đám chiếm 69,8%. Kết luận: Tủy xương của người bệnh Xơ tủy nguyên phát có giảm sinh dòng hồng cầu và bạch cầu kèm theo rối loạn hình thái, 65,1% mật độ tế bào tủy nghèo, 100% có tăng sinh xơ, hầu hết bệnh nhân có tăng sinh MTC chiếm 83,7% kèm theo rối loạn hình thái.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Dameshek W. Some speculations on the myeloproliferative syndromes, Blood, 1951; 6, 372.
2. Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, et al. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood,2016;127(20):2391-2405.
3. Teffri A. Myelofibrosis with myeloid metaplasia. New England Jounrnal of Medicine, 2000;342:1255-65.
4. Dương Thị Thuỳ Linh. Đặc điểm mô bệnh học và mức độ xơ ở một số bệnh tăng sinh tuỷ mạn ác tính tại bệnh viện Bạch Mai. Luận văn chuyên khoa cấp II; 2021
5. Vũ Đức Bình. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm bệnh xơ tuỷ nguyên phát tại Viện Huyết học - Truyền máu TW giai đoạn 2015-2017, Tổng hội Y Học Việt Nam; BV1; Tập 466; Số đặc biệt; Tháng 5/2018 – 932-939
6. Nazha A, Estrov Z, Cortes J, Bueso-Ramos CE, Kantarjian H, Verstovsek S. Prognostic implications and clinical characteristics associated with bone marrow fibrosis in patients with myelofibrosis. Leuk Lymphoma. 2013; 54(11):2537-2539.
7. Olga Pozdnyakova, Kaida Wu, Abhay Patki. High concordance in grading reticulin fibrosis and cellularity in patients with myeloproliferative neoplasms. Modern pathology,2014;27,1447-1454.
8. Umberto Gianelli, et al. The European Consensus on grading of bone marrow fibrosis allows a better prognostication of patients with primary myelofibrosis. Mod Pathol, 2012;25(9):1193:202.