MỘT SỐ YẾU TỐ DỰ ĐOÁN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP

Trần Văn Đồng1,, Nguyễn Văn Chi2, Nguyễn Anh Tuấn2
1 Bệnh viện Nội tiết Trung ương
2 Bệnh viện Bạch Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Dự đoán mức độ nặng ở bệnh nhân viêm tụy cấp giúp phát hiện sớm các biến chứng để có những biện pháp can thiệp kịp thời giúp giảm tỷ lệ tử vong. Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích một số yếu tố dự đoán mức độ nặng theo tiêu chuẩn Atlanta 2012 của bệnh nhân viêm tụy cấp. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang 108 bệnh nhân VTC nhập viện tại trung tâm Cấp cứu A9 bệnh viện Bạch Mai từ tháng 01/2022-06/2023. Kết quả: Trong số 108 bệnh nhân, tuổi trung bình 46±12,9 tuổi; tỷ số nam/nữ là 4,4/1. Một  số yếu tố dự đoán mức độ nặng viêm tụy cấp: viêm tụy cấp do rượu (OR 0,4; 95%CI 0,16-0,99; p<0,05), Prothrombin <80% (OR 5,3; 95%CI 2,17-13,4; p<0,01), Creatinin ≥120 mcmol/l (OR 15; 95%CI 4,7-48,3; p<0,01); LDH ≥500 UI/l (OR 19,7; 95%CI 6,7-57,7; p<0,01; Canxi toàn phần máu <1,7 mmol/l (OR 16,2; 95%CI 5,6-47; p<0,01 và BE<-5 mmol/l (OR 10,3;  95%CI 3,8-28,2; p<0,01). Trong đó LDH ≥500 UI/l (OR 6,7; 95%CI 1,7-26,2; p<0,01) và Creatin ≥120 mcmol/l (OR 6,3;  95%CI 1,08-36,7; p<0,01) là yếu tố dự đoán độc lập viêm tụy cấp nặng.  Kết luận: Một số yếu tố dự đoán mức độ nặng của viêm tụy cấp gồm: viêm tụy cấp do rượu, Prothrombin, Creatinin; Canxi toàn phần máu và BE.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Peery A.F., Crockett S.D., Murphy C.C., et al. (2019). Burden and Cost of Gastrointestinal, Liver, and Pancreatic Diseases in the United States: Update 2018. Gastroenterology, 156(1), 254-272.e11.
2. Chatila A.T., Bilal M., and Guturu P. (2019). Evaluation and management of acute pancreatitis. WJCC, 7(9), 1006–1020.
3. He F., Zhu H., Li B., et al. (2021). Factors predicting the severity of acute pancreatitis in elderly patients. Aging Clin Exp Res, 33(1), 183–192.
4. Lee D.W. and Cho C.M. (2022). Predicting Severity of Acute Pancreatitis. Medicina, 58(6), 787.
5. Banks P.A., Bollen T.L., Dervenis C., et al. (2013). Classification of acute pancreatitis—2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut, 62(1), 102–111.
6. Jinno N., Hori Y., Naitoh I., et al. (2019). Predictive factors for the mortality of acute pancreatitis on admission. PLoS ONE, 14(8), e0221468.
7. Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Quang Ân, Nguyễn Văn Chị. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân viêm tụy cấp vào cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Y học Việt Nam tháng 10- số 2- 2015, 57–61.
8. Lê Thị Ngọc Sương, Phạm Trần Trí, Trần Văn Huy. Nghiên cứu giá trị của phối hợp thang điểm hap và bisap trong đánh giá độ nặng ở bệnh nhân viêm tụy cấp. Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9, số 1 - tháng 2/2019, 96–100.
9. Huang D.-N., Zhong H.-J., Cai Y.-L., et al. (2022). Serum Lactate Dehydrogenase Is a Sensitive Predictor of Systemic Complications of Acute Pancreatitis. Gastroenterology Research and Practice, 2022, 1–6.
10. T. K., K. N. N., and Muralidhar A. (2018). Total serum calcium and corrected calcium as a predictor of severity in acute pancreatitis. Int Surg J, 5(11), 3558.