NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ CAGPAI, OIPA, DUPA CỦA HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN LOÉT TÁ TRÀNG TẠI VIỆT NAM

Vũ Văn Khiên1, Đoàn Vũ Nam2, Nguyễn Quang Duật2, Phạm Hồng Khánh2, Trần Thị Huyền Trang1
1 Bệnh viện TWQĐ 108
2 Bệnh viện 103-Học viện Quân Y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Từ năm 1994, WHO đã xếp H.pylori nằm trong nhóm I gây UTDD. Tuy nhiên, khả năng gây bệnh của H. pylori phụ thuộc vào yếu tố độc lực  của nó. Đề tài nghiên cứu về tỷ lệ  cagPAI, oipA, dupA ở bệnh nhân loét tá tràng tại Việt Nam. Đối tượng và phương pháp: 43 bệnh nhân loét tá tràng được chẩn đoán xác định trên nội soi và mô bệnh học. CagPAI, oipA, dupA được thực hiện bằng kỹ thuật PCR. Kết quả: Tuổi hay gặp (31-59 tuổi): 60,5%. Tỷ lệ nam/nữ: 1,5. Các triệu chứng hay gặp trong loét tá tràng gồm: Đau thượng vị, ợ hơi và ợ chua. Số bệnh nhân có 01 ổ loét: 88,4%. Tỷ lệ cagPAI, oipA, dupA dương tính ở bệnh nhân loét tá tràng chiếm tỷ lệ tương ứng: 62,8%, 9,3%, 65,1%.  Số bệnh nhân  có 2 gen kết hợp (cagPAI + dupA) là: 19/34 (55,9%). Kết luận: Gen oipA của H. pylori là yếu tố nguy cơ cao gây loét tá tràng tại Việt Nam. Cần nghiên cứu trên số lượng nhiều hơn

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Yamaoka Y. Mechanisms of disease: Helicobacter pylori virulence factors. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2010;7(11): 629-641.
2. Yamaoka Y, Souchek J, Odenbreit S, et al. Discrimination between cases of duodenal ulcer and gastritis on the basis of putative virulence factors of Helicobacter pylori. Journal of clinical Microbiology 2002;40(6): 2244-2246
3. Khatoon J, Prasad KN, Prakash RR, et al. Association of heterogenicity of Helicobacter pylori cag pathogenicity island with peptic ulcer diseases and gastric cancer. Br. J. Biomed Sci 2017;74(3): 121-126
4. Liu J, He C, Chen M, et al. Association of presence/absence and on/off patterns of Helicobacter pylori oipA gene with peptic ulcer disease and gastric cancer risks: A meta-analysis. BMC Infectious Disease 20-13;13: 555-564
5. Braga LLBC, Batista MHR, de Azevedo OGR, et al. OipA “on” status of Helicobacter pylori is associated with gastric cancer in North-Eastern Brazil. BMC Cancer 2019;19(1):48
6. Lu H, Hsu P, Graham DY, Yamaoka Y. Duodenal ulcer promoting gene of Helicobacter pylori. Gastroenterology. 2005;128(4): 833–848.
7. Zhang Z, Zheng Q, Lu H, et al. The Helicobacter pylori duodenal ulcer promoting gene, dupA, in China. BMC Gastroenterol. 2008; 8: 49–54.
8. Alam J, Sarkar A, Karmadar BC, et al. Novel virulence factor dupA of Helicobacter pylori as an important risk determinant for disease manifestion: An overview. World Journal of Gastroenterology 2020;26(32): 4739-4752