MỨC ĐỘ CHẤN THƯƠNG VÀ THỰC TRẠNG SƠ CẤP CỨU TRƯỚC VIỆN TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN HẢI, THÁI BÌNH NĂM 2016

Trần Minh Hào1, Vũ Minh Hải2
1 Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải, Thái Bình
2 Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá mức độ chấn thương và thực trạng sơ cấp cứu trước viện tai nạn giao thông đường bộ đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải, Thái Bình. Phương pháp: Mô tả cắt ngang 412 nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ đến khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải, Thái Bình từ 01 tháng 09 năm 2016 đến 31 tháng 12 năm 2016. Kết quả: 412 bệnh nhân, nam chiếm (66,5%), nữ (33,5%), tỷ lệ nam/ nữ là @ 2/1. Tổn thương mức độ nhẹ (92,5%), mức độ nặng và rất nặng (1,6%). Tỷ lệ sơ cứu trước khi vào viện là (44,7%).Tỷ lệ sơ cứu tại hiện trường chiếm (39,7%), tại trạm y tế là (25,5%), hiện trường + trạm y tế là (22,8%). Người xung quanh tham gia sơ cứu nhiều nhất (64,1%). Sơ cứu băng vết thương là 97,8%, rửa vết thương là 43,5%, cố định xương gãy là 13,6% và garo cầm máu là 2,2%. Phương tiện vận chuyển bệnh nhân cao nhất là xe máy (68,7%), ô tô là (28,9%), xe cứu thương (2,4%).  Kết luận: Tỉ lệ sơ cứu trước khi vào viện thấp. Đa số là người xung quanh tham gia sơ cứu. Phương tiện vận chuyển người bị tai nạn chủ yếu là xe máy.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Đoàn Văn Ánh, Vũ Minh Hải (2016), Nhận xét thực trạng cấp cứu ban đầu bệnh nhân chấn thương do tai nạn giao thông điều trị tại khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2016. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Trường Đại học Y dược Thái Bình.
2. Vũ Mạnh Độ (2013), Thực trạng và hậu quả thương tích giao thông đường bộ ở người bệnh điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 3 tháng đầu năm 2013, Luận văn thạc sỹ Y tế công cộng, Đại học Y dược Thái Bình.
3. Đồng Ngọc Đức (2009), Thực trạng sơ cấp cứu tai nạn giao thông ngoài bệnh viện khu vực Hà Nội năm 2007 - 2008, Tạp chí Y học thực hành, (650), số 3/2009.
4. Huỳnh Thị Kim Khơi (2016), Thực trạng tai nạn giao thông đường bộ và chi phí điều trị của bệnh nhân vào khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Hậu Giang tỉnh Hậu Giang năm 2015, Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng, Học viện Quân Y.
5. Lê Thị Hồng Lĩnh (2014), Thực trạng và công tác cấp cứu tai nạn giao thông đường bộ tại Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp Hải Phòng năm 2013, Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng, Đại học Y dược Hải Phòng.
6. Yang C. S., S. C. Chen, et al. (2017), Epidemiology and patterns of facial fractures due to road traffic accidents in Taiwan. A 15 years retrospective study, Traffic Inj Prev.
7. Andrade S. S. and M. H. Jorge (2017), Hospitalization due to road traffic injuries in Brazil, 2013: hospital stay and costs, Epidemiol Serv Saude, 26(1).