ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN ĐA U TỦY CÓ KHUẾCH ĐẠI 1q21 TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

Trần Thùy Anh1,2, Phạm Kim Thạnh2, Nguyễn Tấn Bỉnh3, Phan Thị Xinh1,2
1 Bệnh viện Truyền máu Huyết học
2 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
3 Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm lúc chẩn đoán và đặc điểm di truyền của bệnh nhân đa u tủy có khuếch đại NST 1q. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu cắt ngang mô tả hàng loạt ca. Đối tượng: 95 bệnh nhân đa u tủy mới chẩn đoán tại bệnh viện truyền máu huyết học thỏa tiêu chuẩn chọn mẫu trong khoảng thời gian từ 1/2017 đến 12/2020. Kết quả và bàn luận: Tỉ lệ bệnh nhân mang khuếch đại NST 1q là 29,5% (n = 28). Trong số các bất thường về lâm sàng, triệu chứng thiếu máu và đau nhức xương thường gặp nhất (> 70%), ngoài ra còn có triệu chứng u tương bào, sụt cân, sốt, xuất huyết, không có sự khác biệt giữa 2 nhóm có và không có khuếch đại 1q. Tăng calci máu, tăng Beta-2-microglobulin, giai đoạn bệnh muộn, nhiều bất thường di truyền và bất thường thuộc nhóm nguy cơ cao là những đặc điểm khác biệt đáng kể giữa 2 nhóm nghiên cứu (p < 0.05). Kết luận: Có sự khác biệt về các đặc điểm sinh học của nhóm bệnh nhân có khuếch đại NST 1q, cho thấy nhóm BN nay thuộc nhóm nguy cơ cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chen D., Zhou D., Xu J., et al. (2019), "Prognostic Value of 1q21 Gain in Multiple Myeloma", Clin Lymphoma Myeloma Leuk, 19 (3), pp. e159-e164.
2. Bladé J., de Larrea C. F., Rosiñol L. (2012), "Extramedullary involvement in multiple myeloma", Haematologica, 97 (11), pp. 1618.
3. Fabris S., Ronchetti D., Agnelli L., et al. (2007), "Transcriptional features of multiple myeloma patients with chromosome 1q gain", Leukemia, 21 (5), pp. 1113-1116.
4. Grzasko N., Hajek R., Hus M., et al. (2017), "Chromosome 1 amplification has similar prognostic value to del (17p13) and t (4; 14)(p16; q32) in multiple myeloma patients: analysis of real-life data from the Polish Myeloma Study Group", Leukemia & lymphoma, 58 (9), pp. 2089-2100.
5. Karim K. J., Hassan A. M., Getta H. A., et al. (2020), "Frequency and prognostic significance of hypercalcemia in patients with multiple myeloma", Medical Journal of Babylon, 17 (4), pp. 327.
6. Kenneth Kaushansky M., MACP, Marshall A. Lichtman M., Josef T. Prchal M., et al. (2016), "Williams Hematology 9th", Part XI (107), pp. 1733 - 1747.
7. Kyle R. A., Gertz M. A., Witzig T. E., et al., "Review of 1027 patients with newly diagnosed multiple myeloma". in Mayo Clinic Proceedings. 2003. Elsevier.
8. Rossi D., Fangazio M., De Paoli L., et al. (2010), "Beta‐2‐microglobulin is an independent predictor of progression in asymptomatic multiple myeloma", Cancer, 116 (9), pp. 2188-2200.