1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in (báo in, tạp chí in):

Tổng hội Y học Việt Nam

Địa chỉ: 68A Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39431866 

2. Tôn chỉ, mục đích:

- Phổ biến chủ trương, đời lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về y học;

- Phổ biến những thành tựu khoa học, công trình nghiên cứu, kiến thức khoa học trong nước và quốc tế về nghiệp vụ y tế.

3. Đối tượng phục vụ:

Hội viên Tổng hội Y học Việt Nam, các cán bộ y tế, sinh viên y, dược và bạn đọc quan tâm.

4. Thể thức xuất bản:

Ấn phẩm in

5. Ấn phẩm chính:

- Tên gọi: Tạp chí Y học Việt Nam.

- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt, tiếng Anh.

- Kỳ hạn xuất bản: 02 kỳ/tháng tiếng Việt và 02 kỳ/năm tiếng Anh.

- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần): Ngày 15&30 hàng tháng;

- Khuôn khổ: 19cmx27cm;

- Số trang: 250 trang kỳ tiếng Việt và 180 trang kỳ tiếng Anh.

Tập 505 Số 2 (2021)

Đã xuất bản: 2021-08-26

Số đầy đủ

Các bài báo

U KÝ SINH TRÙNG (SÁN DÂY LỢN) TRONG CƠ THẤT PHẢI – NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG VÀ NHÌN LẠI Y VĂN
Phạm Hữu Lư, Hoàng Trọng Hải, Dương Hoàng Long, Phan Thùy Chi, Nguyễn Tùng Sơn, Nguyễn Sỹ Lánh, Phạm Hữu Khuyên, Phùng Duy Hồng Sơn, Khổng Tiến Bình, Phạm Tiến Quân, Nguyễn Hữu Ước
Xem tất cả các số