1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in (báo in, tạp chí in):

Tổng hội Y học Việt Nam

Địa chỉ: 68A Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39431866 

2. Tôn chỉ, mục đích:

- Phổ biến chủ trương, đời lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về y học;

- Phổ biến những thành tựu khoa học, công trình nghiên cứu, kiến thức khoa học trong nước và quốc tế về nghiệp vụ y tế.

3. Đối tượng phục vụ:

Hội viên Tổng hội Y học Việt Nam, các cán bộ y tế, sinh viên y, dược và bạn đọc quan tâm.

4. Thể thức xuất bản:

Ấn phẩm in

5. Ấn phẩm chính:

- Tên gọi: Tạp chí Y học Việt Nam.

- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt, tiếng Anh.

- Kỳ hạn xuất bản: 02 kỳ/tháng tiếng Việt và 02 kỳ/năm tiếng Anh.

- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần): Ngày 15&30 hàng tháng;

- Khuôn khổ: 19cmx27cm;

- Số trang: 250 trang kỳ tiếng Việt và 180 trang kỳ tiếng Anh.

Tập 500 Số 2 (2021)

Đã xuất bản: 2021-03-29

Các bài báo

PHÁT TRIỂN VÀ ÁP DỤNG XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN TRƯỚC CHUYỂN PHÔI (PGT-M) CHO BỆNH THALASSEMIA Ở VIỆT NAM
Đào Mai Anh, Gary L Harton, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Văn Huynh, Hoàng Thị Nhung, Phạm Thúy Nga, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Minh Đức, Trần Quốc Quân
PHÂN TÍCH VIỆC SỬ DỤNG COLISTIN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI
Nguyễn Bích Tuyền, Đỗ Thị Phương Dung, Bùi Thị Hương Quỳnh, Nguyễn Thị Hồng, Võ Duy Thông
THAY ĐỔI TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG SAU CAN THIỆP TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ LƯỠI, SÀN MIỆNG
Hoàng Việt Bách, Nguyễn Thị Thuý, Trần Thị Thuỷ, Ngô Quốc Duy, Ngô Xuân Quý, Phạm Văn Giao, Lê Văn Quảng, Lê Thị Hương
ĐÁNH GIÁ SỰ HIỂU BIẾT VÀ KỸ THUẬT DÙNG THUỐC HÍT CỦA BỆNH NHÂN HEN TẠI BỆNH VIỆN VINMEC TIMES CITY
Nguyễn Thị Thanh Hòa, Nguyễn Tứ Sơn, Phan Quỳnh Lan, Quách Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Văn Đĩnh
NHẬN XÉT VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN RÒ HẬU MÔN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG, NĂM 2019 – 2020
Hoàng Đức Hạ, Nguyễn Thị Thắm, Phạm Thị Thanh Xuân, Phạm Hồng Minh, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Duy Hoàng, Đặng Văn Phượng
Xem tất cả các số